Po ilu latach zwróci się instalacja fotowoltaiczna według Ministerstwa Gospodarki

W założeniach do nowego systemu wsparcia dla OZE, Ministerstwo Gospodarki przyjmuje, że poziomy wsparcia przyznane fotowoltaice mają zapewnić inwestorom stopę zwrotu z kapitału własnego IRR na poziomie 12%. 

REKLAMA

OSR str. 69

REKLAMA