Janusz Pilitowski z MG o nowej ustawie o OZE i rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Janusz Pilitowski z MG o nowej ustawie o OZE i rozwoju fotowoltaiki w Polsce
T-Solar press

{więcej}Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i jeden z autorów nowej ustawy o OZE poinformował o stanie prac nad ustawą o OZE podczas zakończonych wczoraj targów RENEXPO Poland. 

Podczas odbywającej się przy okazji targów RENEXPO konferencji o fotowoltaice, która zgromadziła ponad 400 uczestników, Janusz Pilitowski powiedział, że prace nad ustawą o OZE dobiegają końca, a założenia nowego systemu wsparcia zbliżają się do ostatecznej wersji. Zdaniem przedstawiciela resortu gospodarki „obecny projekt jest dobrą podstawą do prac w parlamencie”. Projekt ustawy o OZE ma w najbliższym czasie trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do Sejmu. 

Szef departamentu OZE w resorcie gospodarki podkreślił, że jak do tej pory fotowoltaika w Polsce nie miała wystarczającego wsparcia ze strony państwa, co uniemożliwiało jej rozwój. Sytuację tą ma zmienić wprowadzenie w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii i nowego systemu wsparcia dla OZE. 

REKLAMA
REKLAMA

Janusz Pilitowski podkreślił, że założenia nowego projektu ustawy o OZE i nowego systemu wsparcia umożliwią systematyczną ocenę i weryfikację rozwoju poszczególnych sektorów OZE, a Ministerstwo Gospodarki podczas przygotowywania założeń nowego systemu dla OZE dużą uwagę przywiązywało do wprowadzenia ułatwień dla inwestorów chcących instalować mikro- i małe instalacje OZE, likwidując wiele pozwoleń i procedur, z którymi obecnie wiąże się realizacja tego rodzaju inwestycji.

Przedstawiciel MG podreślił też, że zasadą w przypadku mikro- i małej generacji będzie w pierwszej kolejności konsumpcja produkowanej energii na własne potrzeby, a dopiero później – odsprzedaż do sieci pozostałych nadwyżek energii. Janusz Pilitowski dodał, że energetyka odnawialna w Polsce nie może rozwijać się bez wsparcia państwa, a rozwój OZE w naszym kraju musi być skorelowany z rozwojem tradycyjnych źródeł energii. 

Warto zauważyć, że Ministerstwo Gospodarki w ostatnim czasie poprawiło komunikację z branżą OZE i na bieżąco informuje o stanie prac nad nowymi regulacjami – co wcześniej było sporym problemem, a brak informacji o nowym prawie dla OZE wprowadzał wśród inwestorów wiele zamieszania i niepewności co do nowych zasad realizowania i eksploatacji projektów. 
gr.