Będą dotacje na fotowoltaikę na Pomorzu

Będą dotacje na fotowoltaikę na Pomorzu
foto: bradleygee, flickr cc-by-2.0

{więcej}Dofinansowanie do inwestycji mających na celu wykorzystanie energetyki słonecznej w ramach programu o nazwie „Słoneczne Pomorze” uruchomi pomorski WFOŚiGW. Konkurs jest adresowany do samorządów, a wnioski można składać do końca marca 2013 r. 

W ramach programu „Słoneczne Pomorze”, którego całkowity budżet wynosi 1 mln zł, o preferencyjne finansowanie będą mogli ubiegać się inwestorzy chcący zainstalować instalacje kolektorów słonecznych, elektrownie fotowoltaiczne czy lampy solarne lub hybrydowe zasilane fotowoltaiką. 

REKLAMA

Forma finansowania, którą w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze” udostępni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, to dotacje pokrywające maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie przekraczające kwoty 200 000 zł.

REKLAMA

O dotację w ramach projektu „Słoneczne Pomorze” mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa pomorskiego, ich jednostki budżetowe oraz inne podmioty ze 100-procentowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Jak informuje gdański WFOŚiGW, dofinansowane zostaną zadania gwarantujące uzyskanie najlepszego efektu ekologicznego, wyrażonego wielkością energii uzyskanej z kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz autonomicznych punktów świetlnych (lamp solarnych i hybrydowych). 

Wnioski w programie „Słoneczne Pomorze” należy składać do 29 marca 2013 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku w terminie do 17 maja.

gramwzielone.pl