VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej: kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej

{więcej}Przedstawiciele zarówno branży kolektorów słonecznych jak i systemów fotowoltaicznych spotkają się w dniach 13-14 maja 2013r. w Toruniu, gdzie  odbędzie się VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Temat przewodni tegorocznego Forum  to słoneczna energetyka prosumencka.

Potencjał gospodarczy i zdobyta na rynku wysoka pozycja branży kolektorów słonecznych spotkają się z żywiołowością tworzonego niemalże od zera rynku fotowoltaiki, który zaczyna funkcjonować w tym samym modelu biznesowym. Wspólnym mianownikiem i źródłem synergii nie jest tylko promieniowanie słoneczne, ale  szersza koncepcja energetyki  rozsianej, w ramach której zielone ciepło i energia elektryczna wytwarzane lokalnie stanowią uzupełnienie potrzeb  prosumenta i wspólny obszar działania dla i projektantów i instalatorów oraz dostawców systemów zintegrowanych i ICT. Polski rynek kolektorów słonecznych wg ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation jest jednym z największych w Europie.

Wyniki sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych z 2011r. uplasowały  polski rynek na 4 miejscu w Europie, tuż za Niemcami, Włochami, Hiszpanią. Pomimo, że europejski rynek kolektorów słonecznych jest konkurencyjny i trudny, branża, konsekwentną  pracą na rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości, obniżenia kosztów, ale też eksportu (poprawy bilansu handlowego kraju) pozyskała zaufanie odbiorców i stała się wiodącą technologią tzw. energetyki prosumenckiej. Decyzja o zwiększeniu budżetu programu dotacji NFOSIGW do kredytów na zakup kolektorów słonecznych oraz niezwykle dobre perspektywy finansowania kolektorów słonecznych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy rozwój branży. Firmy z branży kolektorów słonecznych stanowią dzisiaj doskonałą bazę także do rozwoju nowego, w pełni komplementarnego  rynku fotowoltaiki.

REKLAMA

Rysunek 1. Porównanie stanu rozwoju rynków kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych


Źródło: IEO

Technologia fotowoltaiczna w Polsce ma podobnie jak kolektory słoneczne olbrzymi potencjał, ale w znikomym zakresie wykorzystany. Obecnie w Polsce zainstalowane jest zaledwie ok. 3 MW mocy w instalacjach słonecznych PV, w większości są to systemu autonomiczne, nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej.

REKLAMA

Firmy branży energetyki słonecznej oraz potencjalnych użytkownicy instalacji PV oczekują na uproszczenia administracyjne i taryfy stałe typu FiT  zaproponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Takie zmiany w prawie byłyby po raz pierwszym w historii oczekiwanym przez obywateli ukłonem w stronę energetyki prosumenckiej. Zaproponowane wysokości  stałych taryf (FiT) pokryłyby koszty związane z wyprodukowaniem energii z pierwszych instalacji PV i umożliwiły pozyskanie finansowania i zwrot nakładów pierwszych instalacji PV. Jak zauważa Pan Grzegorz Wiśniewski- Prezes IEO „taki system wsparcia pozwoliłby stworzyć rynek i doprowadzić do spadku kosztów energii z PV w kolejnych latach, zwłaszcza w zakresie projektowania i planowania systemów oraz ich instalacji”.

Pomimo różnić dzielących oba sektory, można również  zauważyć cechy wspólne. Podobnie jak w przypadku sektora kolektorów słonecznych, w sektorze PV ważnym ogniwem są instalatorzy. Przeważająca część firm instalatorskich sektora systemów słonecznych grzewczych, jest zainteresowana rynkiem fotowoltaiki i deklaruje możliwość instalowania tego typu urządzeń. Ponadto, to co łączy oba sektory technicznej, to magazynowanie nadwyżki wyprodukowanej energii w postaci ciepła zakumulowanego w zasobnikach ciepłej wody użytkowej.

Rysunek 2. Cechy wspólne (górna cześć rysunku) i synergiczne (dolna część) dla obu sektorów: kolektorów słonecznych i PV


Źródło: IEO

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbędzie się w Toruniu w Dworze Artusa w czasie uroczystości z okazji roku Kopernika,  odbędzie się pod hasłem „Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej”. Patronat Honorowy nad Forum objął: Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  – Marek Woszczyk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Bożena Lublińska-Kasprzak, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Prezydent Torunia – Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Partnerami spotkania są:  AES, Biogaz Inwestor, Evertec, Szwajcarsko- Polski Program Współpracy.

Forum będzie trwało dwa dni i będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni. Forum adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych (cieplnych i elektrycznych), projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych oraz samorządowców. Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy min, po poprzez gala dinner w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Forum towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych.  Dwudniowa wystawa odbędzie się na rynku Starego Miasta przed Dworem Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom Torunia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ramach europejskiej sieci „Europejskie Słoneczne Dni”. Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną  do dn. 4 maja br. na stronie: www.solarforum.ieo.pl. Serdecznie zapraszamy.
Instytut Energetyki Odnawialnej