Przygotowanie inwestycji: studium, projektowanie, finansowanie, dokumentacja inwestycyjna

Przygotowanie inwestycji: studium, projektowanie, finansowanie, dokumentacja inwestycyjna
EasySolar

{więcej}Do wejścia ustawy pozostało kilka miesięcy. Czas ten pozwala inwestorom zainteresowanym fotowoltaiką na odpowiednie przygotowanie swoich przedsięwzięć inwestycyjnych. Profesjonalne studium, uwzględniające wszelkie aspekty techniczne, administracyjne i prawne, gwarantuje sprawną i efektywną realizację późniejszych inwestycji.

Proces przygotowania inwestycji wraz ze specjalistami EasySolar obejmuje analizę nasłonecznienia miejsca, w którym ma znajdować się instalacja, przedstawienie najlepszych rozwiązań i opracowanie projektu koncepcyjnego, przygotowanie dokumentacji technicznej i administracyjnej, biznes planu zawierającego pełen kosztorys oraz analizy możliwości pozyskania dotacji.

Jako silna grupa techniczna, finansowa i prawna, zapewniamy naszym Klientom wsparcie na każdym etapie inwestycji, etap przygotowania składa się z 4 fundamentalnych kroków:

REKLAMA

1. Studium:
–  Wykonanie studium celowości budowy Instalacji Fotowoltaicznej pod kątem wyboru lokalizacji i określenia mocy i ilości wyprodukowanej energii
–  Analiza terenu i badanie nasłonecznienia (z rozbiciem na dni roku)
–  Wybór lokalizacji, technologii i mocy instalacji fotowoltaicznej
 
2. Projektowanie:
–  Projekt koncepcyjny systemu, dopasowanie najkorzystniejszych rozwiązań
–  Wykonanie schematu elektrycznego, który posłuży jako dokumentacja do złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia Instalacji Fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wraz z załącznikami
–  Projekt systemu na mapie sytuacyjno-wysokościowej
–  Wykonanie planowanego elektrycznego i topograficznego schematu wewnętrznego instalacji fotowoltaicznej
–  Wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji. 
 
3. Finansowanie:
–  Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych inwestycji
–  Biznes plan z pełną analizą finansową w wersji pesymistycznej i optymistycznej
–  Analiza możliwości finansowania ze środków UE – raport projektów, których nabór planowany jest na 2013 r.
 
4. Dokumentacja inwestycyjna:
–  Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
– Przygotowanie kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012r. poz 1059), w tym przygotowanie wszystkich wymaganych opracowań/materiałów.
– Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie warunków zabudowy lub opinii do Gminy wraz z załącznikami – w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r., poz. 647 ze zm.). 

 
Dlaczego dla inwestorów to takie ważne?

Przygotowanie inwestycji to 6 do 10 miesięcy – tyle trwa uzyskanie warunków i pozwoleń. Stan sieci powoduje ograniczenie w przyłączaniu nowych źródeł, o wydaniu warunków przyłączeniowych decyduje kolejność złożenia wniosku. W przypadku dotacji o przyznaniu środków decyduje stopień przygotowania inwestycji.

Najwyższe wsparcie dla fotowoltaiki będzie obowiązywało dla inwestycji zrealizowanych w pierwszym roku po wejściu ustawy. Inwestorzy, którzy już teraz zdecydują się na przygotowanie do przedsięwzięć inwestycyjnych, będą dysponować buforem czasu na wyliczenie dokładnej stopy zwrotu z inwestycji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie wymaganych pozwoleń, w tym warunków przyłączenia, a także wybór najlepszej technologii i koncepcji systemu.

REKLAMA

Etap ten jest niezwykle istotny, aby podjąć w pełni świadomą decyzję o realizacji przedsięwzięcia oraz uniknąć barier, z jakimi się spotkamy podczas dynamicznego rozwoju inwestycji po wejściu ustawy. Dodatkowym atutem jest fakt, że nawet jeśli nie zdecydujemy się na realizację inwestycji, to przygotowany teren z zarezerwowanymi warunkami przyłączeniowymi znacznie zyska na wartości po wejściu w życie ustawy i gdy takie lokalizacje zaczną się sukcesywnie wyczerpywać.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycjami w fotowotaikę, powinieneś skontaktować się z jednym z naszych lokalnych specjalistów lub z centrum projektowym w Poznaniu.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z lokalnymi dealerami EasySolar lub z centrum projektowym. Dane kontaktowe dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej www.easysolar.pl
mail: info@easysolar.pl
telefon: +48 61 827 09 99
EasySolar

KOD RABATOWY!
Dla czytelników gramwzielone.pl 5% zniżki na przygotowanie. Zniżka obowiązuje po podaniu kodu: GR5%PVinv  

Artykuł sponsorowany