Fotowoltaika motorem niemieckiej gospodarki. 9 mld € wartości dodanej w 2012 r.

Fotowoltaika motorem niemieckiej gospodarki. 9 mld € wartości dodanej w 2012 r.
pgegreenenergy, flickr cc-by-2.0

{więcej}Jak wynika z badań niemieckiego instytutu IÖW, w ubiegłym roku poszczególne sektory energetyki odnawialnej w Niemczech wygenerowały wartość dodaną dla tamtejszej gospodarki na poziomie 17 mln €. 

W raporcie Instytutu IÖW wykonanego na zlecenie Greenpeace, wynika, że najbardziej na rozwoju energetyki odnawialnej w Niemczech korzystają „strukturalnie słabe”, rolnicze regiony kraju. Obok bezpośrednich korzyści dla niemieckiej gospodarki, które za 2012 r. oszacowano na 17 mld €, w raporcie została oceniona także wartość dodana wygenerowana przez OZE pośrednio, do której zaliczono korzyści dla firm z otoczenia branży OZE – poddostawców czy firm serwisujących. Pośrednią wartość dodaną wygenerowaną w ubiegłym roku w Niemczech przez tamtejszy sektor energetyki odnawialnej poprzez zlecenia dla firm z innych sektorów gospodarki IÖW wycenił na 8,5 mld euro. 

Jak wynika z badań IÖW, wśród poszczególnych źródeł OZE największą wartość dla niemieckiej gospodarki w ubiegłym roku wytworzył tamtejszy sektor fotowoltaiki, generując bezpośrednio ponad 7 mld euro i pośrednio niecałe 2 mld euro. W przypadku sektora wiatrowego było to odpowiednio prawie 4,5 mld euro i ponad 2,5 mld euro. Pozostałe technologie OZE miały w tym zakresie znacząco mniejszy wkład. 

REKLAMA

W 2012 roku Niemcy zainstalowali rekordową ilość elektrowni fotowoltaicznych wynoszącą ok. 7,6 GW, a całkowity potencjał niemieckiej fotowoltaiki wzrósł do ponad 32 GW. 

REKLAMA

W raporcie IÖW podkreśla się potrzebę kontynuowania wsparcia sektora OZE przez rząd w Berlinie. Niemiecka kanclerz Angela Merkel zapowiedziała ostatnio, że po wygranych wyborach zabierze się za reformę systemu wsparcia dla OZE. 

IÖW zauważa, że środki wydane na produkcję energii dzięki OZE pozostają częściowo w Niemczech, a w przeciwnym razie fundusze te trafiłyby za granicę w związku z koniecznością importu surowców służących do produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. 

– Zaletą rozproszonego modelu energetyki jest tworzenie zatrudnienia i wartości dodanej w wielu regionach – w przeciwieństwie do dużej, scentralizowanej energetyki, z której korzyści odnoszą tylko nieliczne podmioty – komentuje wnioski raportu dr Bernd Hirschl, jeden z autorów. 

Jak wynika z danych niemieckiego resortu środowiska, w niemieckiej branży OZE i w firmach produkujących na jej potrzeby zatrudnionych jest ponad 377 tys. pracowników. 

Koszty rozwoju energetyki odnawialnej w Niemczech ponoszą konsumenci energii, na których zakłady energetyczne przerzucają koszty dopłat do produkcji zielonej energii. Obecnie na rachunku za prąd niemieckiego gospodarstwa domowego ok. 0,05 €/kWh to koszty wsparcia OZE. Warto jednak podkreślić, że tak wysoka dopłata to efekt bezprecedensowego rozwoju OZE i gigantycznego potencjału źródeł odnawialnych zbudowanego w Niemczech w ostatnich latatach. Tylko w wietrze i w fotowoltaice Niemcy posiadają elektrownie o mocy przekraczającej już ponad 65 GW. Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to ok. 38 GW. 
gramwzielone.pl