Farma fotowoltaiczna w Lipsku koło Augustowa na finiszu

Farma fotowoltaiczna w Lipsku koło Augustowa na finiszu
Farma fotowoltaiczna w Lipsku k. Augustowa. Foto: AMB ENERGIA

{więcej}Budowa farmy otowoltaicznej w Lipsku koło Augustowa, stanowiącej pierwszy etap realizacji kompleksu Podlasie Solar Park, dobiega końca. Inwestycja prowadzona jest przez firmę E3 AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 
Kilkuetapowa budowa farmy w Lipsku rozpoczęła się w sierpniu 2013 r. Farma za pomocą paneli fotowoltaicznych przetworzy energię słoneczną na elektryczną, co zapewni prąd dla ponad 200 gospodarstw domowych rocznie. Instalacja w Lipsku składa się z 1120 paneli ustawionych na ziemi na specjalnych konstrukcjach. Wszystkie skierowane są w stronę południową.
 
W pierwszej fazie realizacji przygotowany został teren i posadowione ogrodzenie. Kolejnym etapem było postawienie konstrukcji mocującej pod panele fotowoltaiczne i inwertery (przetwarzające prąd stały na prąd zmienny). Równolegle prowadzona była budowa przyłącza do linii średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową. Moduły fotowoltaiczne zamocowane zostały szeregowo i połączone z inwerterami, które zapewniają łączność ze stacją transformatorową. W stacji odbywać się będzie pomiar wyprodukowanej czystej energii, co umożliwi jej sprzedaż do sieci dystrybucyjnej.
 
Ostatnim etapem projektu jest odebranie instalacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Od tego momentu energia zacznie wpływać do sieci zwiększając produkcję zielonej energii w ujęciu krajowym.
 
Realizacja inwestycji w Lipsku to dla nas sprawdzian przed budową kolejnych farm w ramach projektu Podlasie Solar Park – w Kolnie i Jedwabnem. Fakt, że poszczególne etapy były oddawane terminowo, to dobra prognoza przed przystąpieniem do budowy większych obiektów w tym regionie – wyjaśnia Przemysław Pięta, Prezes Zarządu AMB ENERGIA S.A.
 
Projekt pod nazwą „Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Lipsk” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.

O projekcie Podlasie Solar Park

Podlasie Solar Park to największy w Polsce zespół farm fotowoltaicznych realizowany w ramach spółek celowych należących do AMB ENERGIA S.A. (dawniej Amber Energia S.A.). W pierwszym etapie, farmy słoneczne zostaną wybudowane w gminach – Lipsk, Kolno (2 inwestycje) i Jedwabne. Pozwoli to wyprodukować energię elektryczną dla ponad 2,500 gospodarstw domowych. Docelowo inwestycja obejmie kilkanaście lokalizacji o szacunkowej powierzchni ok. 25 hektarów.

REKLAMA

REKLAMA

AMB ENERGIA