Farma fotowoltaiczna pod Olsztynem z unijną dotacją

Farma fotowoltaiczna pod Olsztynem z unijną dotacją
Foto: Sunways press

{więcej}Inwestor, który zrealizuje projekt pierwszej farmy fotowoltaicznej w woj. warmińsko-mazurskim, podpisał umowę na dofinansowanie jej budowy ze środków unijnych. 

Farmę słoneczną o mocy 1 MW na terenie podolsztyńskiego lotniska w Gryźlinach chce wybudować gmina Stawiguda wraz z samorządowcami z Powiatu Olsztyńskiego. Obie instytucje powołały w tym celu spółkę Fotowoltaika Gryźliny.

W sprawie przyznania unijnej dotacji na farmę fotowoltaiczną, która powstanie w Gryźlinach, podpisano w tym tygodniu umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie przyznawania dotacji na inwetycje związane z ochroną środowiska w ramach warmińsko-mazurskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

REKLAMA
REKLAMA

Inwestor szacuje, że całkowity koszt farmy fotowoltaicznej wyniesie ok. 8 mln zł, z czego 42% pokryją środki unijne. Dzięki temu szacowany zwrot inwestycji ma wynieść – według szacunków inwestora – ok. 5 lat. 

Jak informuje Polska Agancja Prasowa, farma fotowoltaiczna w Gryźlinach ma być budowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a przetarg na projekt i budowę ma zostać ogłoszony już w grudniu.

Według obecnych założeń, inwestycja zostanie oddana do użytku pod koniec przyszłego roku. Energia produkowana na farmie fotowoltaicznej w Gryźlinach będzie trafiać do sieci zarządzanej przez spółkę Energa Operator. Instalacja PV pod Olsztynem ma produkować rocznie ok. 900 MWh energii elektrycznej. 

Jeśli inwestycję uda się uruchomić przed wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma zmienić zasady wsparcia dla OZE, wprowadzając tzw. system aukcyjny, operator farmy fotowoltaicznej w Gryźlinach będzie korzystać z dotychczasowego systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów. 
gramwzielone.pl