Duży spadek liczby nowych instalacji PV w Niemczech w 2013 r.

Duży spadek liczby nowych instalacji PV w Niemczech w 2013 r.
SolarWorld press

{więcej}Cięcia w niemieckim systemie dopłat do produkcji energii w nowych systemach fotowoltaicznych przełożyły się na znaczący spadek inwestycji w PV. W ubiegłym roku Niemcy zainstalowali 3,3 GW nowych systemów fotowoltaicznych – o połowę mniej niż rok wcześniej. 

Przy okazji publikacji informacji o liczbie nowych systemów PV zamontowanych za naszą zachodnią granicą w 2013 r. niemieckie stowarzyszenie branży solarnej BSW Solar ostrzegło, że dalsze cięcia dopłat w ramach niemieckiego systemu feed-in tariffs mogą utrudnić przeprowadzenie niemieckiej transformacji energetycznej. Przyjęte ostatnio cele nowego rządu w Niemczech zakładają osiągnięcie udziału OZE w niemieckim miksie energetycznym na poziomie 55-60% do roku 2035. Obecnie udział ten wynosi już ok 25%. 

BSW Solar zauważył, że o ile w ostatnich dwóch latach średni koszt systemów fotowoltaicznych spadł w Niemczech o 25%, dopłaty do produkcji energii w instalacjach PV zmniejszono w tym czasie aż o połowę. 

REKLAMA
REKLAMA

Zobacz aktualne stawki dopłat do produkcji energii w systemach fotowoltaicznych w Niemczech w artykule: Kolejne redukcje taryf gwarantowanych dla fotowoltaiki w Niemczech.

gramwzielone.pl