ZPBF: państwo powinno wesprzeć prosumentów

ZPBF: państwo powinno wesprzeć prosumentów
Yingli Green press

{więcej}W Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Pracodawców Branży Fotowoltaicznej, której tematem był nowy projekt ustawy o OZE. Przedstawiciele branży PV wskazail na potrzebę zmian w przepisach, szczególnie w zakresie regulacji dla prosumentów.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, przedstawiciele branży fotowoltaicznej ocenili, że projekt ustawy o OZE zamiast zachęcić, odstraszy potencjalnych inwestorów. W ich opinii istnieje potrzeba, aby w polskim ustawodawstwie w końcu dostrzeżono prosumentów, czyli osoby jednocześnie konsumujące i produkujące energię elektryczną.

Zdaniem uczestników konferencji jednym podstawowych problemów jest proponowana przez rząd cena za energię wyprodukowaną z mikroinstalacji OZE. – Energia elektryczna pochodząca z instalacji fotowoltaicznych niczym nie różni się od tej wyprodukowanej z węgla czy gazu. Tymczasem nasz ustawodawca uważa, że my produkujemy gorszy prąd: chce nam za niego płacić o 20 proc. mniej, niż wynosi cena energii elektrycznej z innych źródeł. Nie zgadzamy się na to – deklaruje Rafał Bartosiński z firmy IBC Solar (za „DGP”).

REKLAMA

W opinii przedstawicieli Związku stawia to pod znakiem zapytania opłacalność całej inwestycji i znacznie wydłuża okres jej zwrotu.

REKLAMA

Innym problemem jest chociażby półroczny system rozliczania się z wyprodukowanej energii. Jak uważają przedstawiciele sektora PV wprowadzenie rocznego rozliczania byłoby szczególnie dobre dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Intensywność funkcjonowania takiej instalacji jest różna w ciągu całego dnia i różna w ciągu roku. Dodatkowo obiekty takie jak np. szkoły w pewnych okresach zużywają energię w bardzo ograniczonym zakresie.  

Kolejnym dużym problemem jest proponowany system aukcyjny. Zdaniem ZPBF jest on po pierwsze bardzo niejasny oraz dyskryminuje mikro i małe instalacje fotowoltaiczne.

Obecnie, jak wynika z danych przytoczonych przez ZPBF, w Polsce funkcjonuje ok. 3 tys. systemów fotowoltaicznych. Członkowie Związku podkreślali, że w Niemczech już teraz połowa energii odnawialnej produkowana jest przez prosumentów. Aby w Polsce osiągnąć podobne efekty państwo powinno zachęcić potencjalnych prosumentów do inwestowania w tego typu instalacje. Jednak do tego niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach – podkreślają.

gramwzielone.pl