Do Niemiec po naukę i nowe doświadczenia

Do Niemiec po naukę i nowe doświadczenia
Ritter Solar, ESTIF

Rozwój energetyki słonecznej w Niemczech daje nam doskonały przykład na to, że ten rodzaj energii doskonale się sprawdza także w naszej strefie klimatycznej – pisze Janusz Starościk, prezes SPIUG

W dniach 23-26.05.2011 r. miał miejsce wyjazd studyjny dla przedstawicieli polskich instytucji z obszaru gospodarki i administracji, oraz firm zainteresowanych tematyką w zakresie wykorzystania ciepła z energii słonecznej.

Wyjazd był organizowany w ramach Inicjatywy eksportowej „Energie Odnawialne” Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii z Niemiec.Wyjazd studyjny do Saksonii, Turyngii i Brandenburgii miał na celu:

REKLAMA
REKLAMA

– transfer informacji i know-how z dziedziny zastosowania energii słonecznej w wytwarzaniu energii cieplnej;

– przekazanie wiedzy na temat warunków brzegowych, mechanizmów wsparcia, zastosowania i wykorzystania w praktyce odpowiednich technologii solarnych

– przekazanie informacji na temat stosowanych w Niemczech technologii opartych na wykorzystaniu energii słonecznej;

– nawiązanie kontaktów z odpowiednimi firmami, organizacjami i ośrodkami badawczymi w Niemczech oraz firmami reprezentującymi branżę energetyki słonecznej.

Ze strony polskiej, organizatorem wyjazdu była firma Komfort International, specjalizująca się m.in. we wspieraniu wymiany gospodarczej miedzy Polską a Niemcami i Szwajcarią w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii. Ze strony niemieckiej, koordynatorem wyjazdu była firma Expand International. 


Zaproszenie do udziału w wyjeździe było skierowane przede wszystkim do urzędników szczebla centralnego i lokalnego, osób z kręgu administracji, polityki i gospodarki, przedstawicieli Stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, oraz przedsiębiorców aktywnie zajmujących się technologiami wykorzystania energii słonecznej do wytwarzania ciepła. 


Ze strony niemieckiej, w imprezie wzięli udział przedstawiciele polityki i administracji, eksperci branżowi, firmy zajmujące się technologiami OZE i usługodawcy z branży energetyki słonecznej i efektywności energetycznej. 


W trakcie wyjazdu, uczestnicy mieli okazję zwiedzać i zapoznać się z projektami referencyjnymi zorientowanymi na praktyczne stosowanie energii słonecznej, odwiedzając m.in.:

– laboratoria badawcze, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie wytwarzania i magazynowania ciepła uzyskiwanego ze Słońca, oraz nowego podejścia do tworzenia tzw. budownictwa słonecznego, gdzie większość lub całość energii potrzebnej w eksploatacji budynku, pochodzi z energii słonecznej,

– obiekty referencyjne z praktycznymi przykładami zastosowań instalacji wykorzystujących promieniowanie słoneczne do wytwarzania ciepła,

– firmy produkujące elementy składowe instalacji solarnych.

Pozyskiwanie ciepła z promieni słonecznych jest jednym z najbardziej obiecujących zastosowań z zakresu OZE. W tym zakresie Niemcy zajmują wiodącą rolę -wyprzedzają ich pod tym względem jedynie Austria i Grecją. Pod koniec 2009 roku, całkowita moc zainstalowana instalacji słonecznych do wytwarzania ciepła wyniosła w Niemczech 9 GWth. Dzięki lokalnym firmom i instytutom z branży grzewczej, daje się zauważyć coraz większy rozwój obszaru instalacji związanych z technologia wykorzystania energii słonecznej, co wpływa pozytywnie na ich ekonomię i konkurencyjność.


Proces ten jest wspierany przez instrumenty wsparcia politycznego w postaci warunków ramowych, których przykładem jest Program Pobudzania Rynku (Marktanreizprogramm – MAP) oraz ustawa dot. ciepła z energii odnawialnych (Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz – EEWärmeG). 


Dla polskiej delegacji, region środkowych i wschodnich Niemiec był naturalnym celem tego typu wyjazdu studyjnego, z uwagi na bliskie sąsiedztwo i podobne warunki nasłonecznienia co w Polsce. Ponadto, na terenie trzech sąsiadujących z Polską landów niemieckich znajdują się znaczące na skalę światową ośrodki produkcji i badań kolektorów słonecznych. Reprezentowany tam potencjał, dzięki licznym wytwórcom, firmom usługowym i ośrodkom badawczym jest w stanie pokryć cały obieg związany z wytwarzaniem urządzeń dla energetyki słonecznej – od produkcji krzemu do recyklingu. Dlatego też obszar ten nazywany jest SolarValley Mitteldeutschland. 


Jednym z punktów programu wyjazdu buło Forum Ekspertów, które zostało zorganizowane na terenie Saksońskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Dreźnie. Ponadto miały miejsce prezentacje firm pokazujących tzw. dobre praktyki – przykłady firm i ośrodków w Niemczech, które odniosły sukces w zakresie energetyki słonecznej cieplnej. Podczas Forum, polscy goście mieli okazję spotkać się i dyskutować z przedstawicielami takich organizacji i firm jak: STI Solar-Technologie-International GmbH, Solvis GmbH und Co. KG, Haase GFK-Technik GmbH, SBW SachsenSolar AG, Cluster energetyki odnawialnej w Saksonii, Bundesverband Solarwirtschaft e.V, Sächsische Energieagentur SAENA GmbH, i IHK Dresden. 


Wyjazd obejmował także bogaty program zwiedzania obiektów referencyjnych oraz instytutów badawczych specjalizujących się w wykorzystywaniu energetyki słonecznej do wytwarzania ciepła, oraz nowym podejściu do architektury w aspekcie efektywności energetycznej. Uczestnicy wyjazdu zwrócili szczególna uwagę na ideę tzw. budownictwa słonecznego, które pozwala na pokrycie prawie w całości zapotrzebowania w ciepło akumulując energię słoneczną. Okazuje się, że koszty takiego budynku nie odbiegają zasadniczo od kosztów budynku konwencjonalnego, co może być pomysłem do wykorzystania także w Polsce. 


Rozwój energetyki słonecznej w Niemczech daje nam doskonały przykład na to, że ten rodzaj energii doskonale się sprawdza także w naszej strefie klimatycznej. W sposób rzeczywisty obala tezę, która leży u podstaw braku rozwoju PV w Polsce, że u nas te rodzaj energii jest nieopłacalny i przez to nie ma prawa bytu. Nie zapominajmy, ze Słońce należy do najczystszych źródeł energii i jest dla nas źródłem praktycznie niewyczerpalnym. Otwartość naszych sąsiadów zza miedzy może nam pozwolić na rozwój tego rodzaju energii w Polsce „na skróty” i po mniejszych kosztach, które już ponieśli na badania nasi niemieccy koledzy. Od nas zależy tylko czy będziemy chcieć, i czy będziemy potrafili się wznieść ponad podziały i udowadnianie, że jakiś określony rodzaj energii, także w ramach OZE jest tym jedynym słusznym do stosowania z punktu Strategii Energetycznej Kraju.


Autor: Janusz Starościk, Komfort International, Prezes Zarządu SPIUG,

źródło: chronmyklimat.pl