SMA i Danfoss łączą siły na rynku inwerterów fotowoltaicznych

SMA i Danfoss łączą siły na rynku inwerterów fotowoltaicznych
SMA press

{więcej}Globalny lider na rynku inwerterów fotowoltaicznych SMA przejmie oddział Danfossa specjalizujący się w produkcji inwerterów. W zamian Danfoss stanie się właścicielem 20% udziałów w SMA. 

Danfoss w zamian za przekazanie SMA swojego oddziału produkującego inwertery uzyska od akcjonariuszy SMA związanych z założycielami firmy 6,94 mln akcji SMA po cenie jednostkowej 43,57 euro. Łączna kwota transakcji wyniesie 302,38 mln euro. W rękach założycieli SMA i powiązanych z nimi podmiotów pozostanie 54,98% akcji. 

Transakcja nie uzyskała jeszcze akceptacji władz antymonopolowych. 

REKLAMA
REKLAMA

– Uzyskanie 20% udziałów w SMA potwierdza nasze zaangażowanie i wiarę w biznes solarny. Naszym celem jest rozwój innowacji i konkurencyjności poprzez integrację know-how Danfossa i wykorzystanie go w biznesie inwerterów fotowoltaicznych. Danfoss z pewnością skorzysta na uzyskaniu korzyści skali i szybkiemu rozwojowi przemysłu fotowoltaicznego – tak transakcję pomiędzy SMA i Danfossem ocenił CEO Danfossa Niels Christiansen. 

Przejęcie udziałów SMA przez Danfoss to najważniejsza – obok przejęcia amerykańskiego producenta inwerterów PowerOne przez ABB – transakcja na globalnym rynku inwerterów fotowoltaicznych.

gramwzielone.pl