Tauron chce produkować panele solarne

Tauron chce produkować panele solarne
Solarworld press

Z inicjatywy m.in. Tauron i KGHM powstanie nowa spółka Pierwiastki i Surowce Krytyczne, która zajmie się rozwijaniem technologii związanych z fotowoltaiką. {więcej}

Oba koncerny podpisały w piątek, 7 października, porozumienie o powołaniu podmiotu, który zajmie się badaniami nad optymalizacją technologii fotowoltaicznych, w tym w zakresie wykorzystania tzw. pierwiastków krytycznych, które znajdują zastosowanie przy produkcji paneli słonecznych.

Obok Tauron i KGHM, w inicjatywę zaangażowały się również Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa oraz Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”.

REKLAMA
REKLAMA

Produkcja i wykorzystanie paneli fotowoltaicznych pozwoliłaby koncernowi Tauron m.in. na rozwijanie domowych instalacji solarnych w gospodarstwach domowych będących klientami Tauronu, które wyprodukowaną przez siebie zieloną energię mogłyby odsprzedawać do sieci energetycznej, zwiększając tym samym udział OZE w energetycznym portfolio Tauronu.

– Jestem przekonana, iż to przedsięwzięcie pozwoli Grupie Tauron na zbudowanie dodatkowych kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii wytwarzania zielonej energii oraz uzyskanie dostępu do wiedzy na temat surowców niezbędnych do produkcji paneli solarnych. Korzystne wyniki badań będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się Grupy TAURON w wytwarzanie paneli solarnych, co pozwoliłoby na poszerzenie naszej oferty produktowej oraz wejście na nowe rynki. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest dla nas szczególnie istotny z perspektywy coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przypomnę, że zgodnie ze strategią korporacyjną Grupy naszym celem do 2020 r. jest osiągnięcie 800 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii – cire.pl cytuje Joannę Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia.

Czytaj więcej o działaniach KGHM w zakresie fotowoltaiki na Gramwzielone.pl w artykule: KGHM zainteresowany fotowoltaiką.