Branża wiatrowa chce umowy z rządem. Jak w W. Brytanii

Branża wiatrowa chce umowy z rządem. Jak w W. Brytanii
Vattenfall

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej podjęły współpracę, której celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska mającego usprawnić dalsze rozmowy i zawarcie porozumienia pomiędzy branżą morskiej energetyki wiatrowej i polskim rządem.

Jako wiodące organizacje branżowe na rynku morskiej energetyki wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) skupiają w ramach swoich struktur głównych uczestników polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej, reprezentujących grono inwestorów oraz firmy tworzące łańcuch dostaw dla sektora.

Umowa między rządem i polskim sektorem morskiej energetyki wiatrowej ma być wzorowana na brytyjskiej umowie sektorowej (Sector Deal), która została zawarta przed rokiem.

REKLAMA

Przedmiotem porozumienia ma być zaprogramowanie i koordynacja rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce m. in. poprzez wyznaczenie celów na poziomie 3 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych już w 2025 roku, 10 GW w 2030 r. oraz finalnie 20 GW w 2040 roku.

REKLAMA

Celem porozumienia ma być również optymalne wykorzystanie krajowego łańcucha dostaw dla realizacji morskich farm wiatrowych w Polsce w ramach zasady tzw. local content stosowanej w inwestycjach w offshore prowadzonych w Wielkiej Brytanii.

PSEW i PTMEW podkreślają, że morska energetyka wiatrowa ze względu na wysoką efektywność będzie miała znaczący udział w wypełnieniu przez Polskę zobowiązań unijnych w zakresie udziału energii wyprodukowanej z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ramach Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030.

– Realizacja morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego umożliwi optymalne wykorzystanie istniejącego już obecnie krajowego potencjału produkcyjno-usługowego, jego dynamiczny rozwój, a także utworzenie wielu tysięcy nowych miejsc pracy oraz wykształcenie na poziomie wyższym i zawodowym wykwalifikowanych kadr o kompetencjach unikatowych w skali globalnej – podkreślają we wspólnym stanowisku PSEW i PTMEW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.