PSE z dofinansowaniem na duży projekt sieciowy pod offshore

PSE z dofinansowaniem na duży projekt sieciowy pod offshore
Fot. Bert K, flickr cc

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie w wysokości 1,4 mld euro dla 14 projektów infrastrukturalnych. Wśród nich jest projekt budowy sieci zgłoszony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Z projektów, które otrzymają dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności i które wczoraj zatwierdziła Bruksela, cztery zostaną zrealizowane w Polsce. Inwestycję, która otrzymała najwyższe dofinansowanie, zrealizuje krajowy operator systemu przesyłowego, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Jak podaje PSE, w ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, która przebiega przez obszar 11 gmin województwa pomorskiego i  zachodniopomorskiego. Powstaje także dwutorowa linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, której trasa przebiega przez cztery gminy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

REKLAMA

Łączna długość obu linii wyniesie około 190 km. Projekt obejmuje również budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń oraz stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo.

Całkowita wartość tych inwestycji wynosi 1,022 mld zł a dofinansowanie z funduszy unijnych to 232,7 mln zł.

REKLAMA

Dofinansowanie będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 1.1.2. Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z  OZE.

Jak zapewnia operator systemu przesyłowego, nowa infrastruktura elektroenergetyczna na Pomorzu odpowiada na wyzwania związane z  transformacją polskiej energetyki, tworząc warunki do wyprowadzenia mocy z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez umożliwienie podłączenia planowanych morskich i lądowych farm wiatrowych.

PSE rozpoczęły realizację tej inwestycji w 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem infrastruktura powstająca w ramach dofinansowanego projektu ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.