Polska energetyka chce zmian w unijnej strategii dla offshore

Polska energetyka chce zmian w unijnej strategii dla offshore

Polski Komitet Energii Elektrycznej, organizacja reprezentująca polskie, państwowe koncerny energetyczne, zabrała głos w konsultacjach unijnego planu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, wskazując m.in. na potrzebę klasyfikacji morskich sieci przesyłowych jako tzw. projektów wspólnego zainteresowania. Zdaniem PKEE ogromne potrzeby związane z finansowaniem CAPEX-u morskich frm wiatrowych sprawiają, że konieczna jest ponadto zmiana założeń instrumentów finansowych, które wdraża Unia Europejska. 

Członkowie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. Przykładem jest Polska Grupa Energetyczna, która angażuje się w budowę morskich farm wiatrowych i dzięki obecnie realizowanym projektom do końca 2030 roku ma zbudować do 2,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku.

Enea uwzględniła inwestycje w morskie farmy wiatrowe w swojej strategii, nawiązując w tym celu współpracę z hiszpańską Iberdrolą, a Tauron bada możliwości inwestowania w energetykę morską w ramach nowej strategii. Podobny kierunek obiera także Energa poprzez planowany udział w budowie morskich farm wiatrowych o mocy 1,2 GW – inwestycji realizowanej przez jej większościowego akcjonariusza PKN Orlen.

REKLAMA

PKKE szacuje potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce na ponad 10 GW do 2040 roku i zapewnia, że jego realizacja może przynieść znaczący wkład w osiągnięcie celów w zakresie produkcji i konsumpcji energii odnawialnej.

W stanowisku dotyczącym unijnej strategii dla morskiej energetyki wiatrowej PKKE z zadowoleniem przyjmuje zapisany cel osiągnięcia z morskich farm wiatrowych ponad 250 GW mocy zainstalowanych do roku 2050.

Komitet ocenia, że aby ten cel osiągnąć, UE musi podjąć niezbędne działania, aby zapewnić realne warunki do wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, co będzie wymagało znaczących inwestycji w rozbudowę infrastruktury sieciowej celem umożliwienia przesyłu dużych ilości energii elektrycznej.

W tym celu w ramach strategii dla offshore zdaniem PKEE należy wypracować ramy umożliwiające rozbudowę sieci elektrycznych, co powinno znaleźć właściwe odzwierciedlenie w przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia ws. wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E).

REKLAMA

Według Komitetu jedną z najważniejszych zmian powinno być umożliwienie klasyfikowania przyłączeń morskich farm wiatrowych do sieci jako „projektów wspólnego zainteresowania” (PCI) nawet w sytuacjach, gdy nie mają one bezpośredniego wpływu na poziom transgranicznej wymiany energii.

Zdaniem organizacji reprezentującej państwowe koncerny energetyczne, UE powinna zadbać o to, aby inwestycje w technologie pozyskiwania energii z wiatru na morzu kwalifikowały się do uzyskiwania wsparcia za pośrednictwem programów zawartych w wieloletnich ramach finansowych, takich jak program InvestEU, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz instrument „Łącząc Europę”.

Ponadto właściwe znaczenie zdaniem Komitetu powinno mieć utworzenie ram finansowych i zapewnienie wsparcia rozwoju transgranicznych inwestycji w całej UE, takich jak unijny mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych.

PKEE podkreśla, że konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej mobilizacji środków krajowych – w tym funduszu modernizacyjnego oraz krajowego funduszu celowego, który ma być finansowany z części przychodów pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji.

Komitet odnotowuje przy tym, że w ostatnich konkluzjach Rady Europejskiej w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wprowadzono rygorystyczny i krótkoterminowy harmonogram proponowanego działania – poprzez podjęcie zobowiązań prawnych do końca 2023 roku i płatności do końca 2026 roku. PKEE uważa, że w wypadku morskich farm wiatrowych należałoby złagodzić te wymagania, tak aby również wielkoskalowe inwestycje mogły kontrybuować do odbudowy europejskiej gospodarki.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.