Orlen zaczyna kolejny etap projektu morskiej farmy wiatrowej

Orlen zaczyna kolejny etap projektu morskiej farmy wiatrowej
Daniel Obajtek

Państwowy koncern paliwowy rozpoczął lądowe badania geologiczne na trasie przyłącza morskiej farmy wiatrowej. Prace pozwolą na wytyczenie podziemnej trasy kablowej wyprowadzającej moc z morza do stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na lądzie. Pomiary zostaną wykonane w gminie Choczewo, na której terenie powstanie infrastruktura przesyłowa.

Jak informuje PKN Orlen, moc z jego farmy wiatrowej na Bałtyku będzie wyprowadzana całkowicie pod ziemią, zarówno na morskim, jak i lądowym odcinku przyłącza. Prowadzone na lądzie badania geologiczne pozwolą na określenie optymalnej trasy kablowej przyłącza.

Na pierwszym etapie prac wykonane zostaną badania geofizyczne w technologii tomografii elektrooporowej. Ich wyniki pozwolą na wstępne rozpoznanie warunków gruntowych. W kolejnej fazie przy pomocy specjalistycznego sprzętu wykonane zostaną odwierty o głębokości do kilkudziesięciu metrów, z których pobrane zostaną próbki do analizy parametrów geotechnicznych. Równolegle prowadzone mają być badania geofizyczne na wodach płytkich Bałtyku. 

REKLAMA

Przygotowanie trasy przyłącza kablowego na zlecenie PKN Orlen prowadzi firma Enprom, która odpowiada za prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę dla niezbędnej infrastruktury. Kontrakt obejmuje przygotowanie przyłącza zarówno na odcinku morskim: od farmy do brzegu, jak i na lądowym: od brzegu do stacji elektroenergetycznej, skąd dalej zielona energia trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego.

W ramach prac przygotowawczych PKN Orlen zrealizował m.in. wstępne pomiary dna morskiego i badania środowiskowe dla obszaru farmy. Na ich podstawie koncern złożył już raport środowiskowy i obecnie oczekuje na decyzję środowiskową dla morskiego obszaru inwestycji. To dokument, który stanowi podstawę to rozpoczęcia procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Na Bałtyku prowadzone są równolegle dodatkowe badania i niezbędne pomiary wietrzności, które zostaną wykorzystane przez projektanta farmy. Dokumentacja powstająca z jego udziałem będzie zawierała m.in. analizy rozmieszczenia turbin na morzu oraz założenia dotyczące przewidywanej produktywności farmy. Pomoże także doprecyzować kosztorys inwestycji i jej harmonogram.

REKLAMA

PKN Orlen prowadzi prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar o łącznej powierzchni ok. 131 km2 jest zlokalizowany około 22 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, podkreśla w komunikacie, że budowa farmy wiatrowej na Bałtyku jest jedną z kluczowych inwestycji przybliżających kierowaną przez niego firmę do celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

– Mimo trudnych warunków epidemicznych nie zwalniamy tempa i trzymamy się założonego harmonogramu. Do 2030 roku zainwestujemy ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią nam redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. Inwestując w zieloną energię budujemy również pozycję Orlenu jako lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej – komentuje Daniel Obajtek.

Obecnie koncern kierowany przez Daniela Obajtka nadal poszukuje partnera, z którym chce wspólnie budować morskie farmy wiatrowe i który ma wnieść doświadczenie w realizacji tego rodzaju inwestycji. Z wcześniejszych informacji wynika, że polski koncern paliwowy byłby gotowy sprzedać mniejszościowy pakiet 49 proc. udziałów w spółce realizującej projekt offfshore.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.