Aż 85 proc. Polaków popiera budowę farm wiatrowych

Aż 85 proc. Polaków popiera budowę farm wiatrowych
Vestas

Wysokie poparcie Polaków dla energetyki wiatrowej potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak wynika z analizy wykonanej na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce raczej lub zdecydowanie popiera 85 proc. mieszkańców kraju.

24 proc. mieszkańców Polski zadeklarowało, że mieszka w okolicy lądowych farm wiatrowych. Jak podkreśla resort klimatu, respondenci z tej grupy pozytywnie oceniają działania władz lokalnych i inwestora farmy wiatrowej na etapie jej powstawania – ponad połowa z nich jest tego zdania. Potwierdza to 54 proc. ocen pozytywnych wśród badanych mających w swojej okolicy zamieszkania farmy wiatrowe.

REKLAMA

Co siódmy badany uważa, że lądowe farmy wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. Resort klimatu podkreśla, że im przedział wiekowy jest większy, tym odsetek ocen pozytywnych jest mniejszy, lecz nadal w najstarszej grupie wiekowej jest to ponad połowa wskazań pozytywnych (58 proc.).

MKiŚ przypomina, że moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi już 6,1 GW według stanu na trzeci kwartał 2020 r. Dodatkowo, w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstanie ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć ok. 10 GW.

Równie pozytywny stosunek Polacy mają do budowy farm wiatrowych na morzu. Ich budowę poparło 83 proc. ankietowanych. Wszyscy uczniowie i studenci są pozytywnie nastawieni do takich planów. Najmniej, choć nadal w znacznej części, pozytywnie odbierają takie plany emeryci i renciści (73 proc.).

REKLAMA

Energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76 proc. respondentów.

Morskie farmy wiatrowe są oceniane jako pozytywnie wpływające na środowisko. Takie przekonanie widoczne jest poprzez 67 proc. wskazań raczej lub zdecydowanie pozytywnych. 8 na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

MKiŚ informuje, że zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. roku planowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Do roku 2040 ich łączna moc jest przewidywana w przedziale 8-11 GW. Przewiduje się, że projekty zlokalizowane na Bałtyku będą oddawane do użytku pomiędzy 2024 a 2033 rokiem.

W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej nowej nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa została przyjęta przez Sejm 17 grudnia 2020 r., a dzisiaj uchwalił ją Senat i teraz nowe prawo może zostać skierowane do podpisu prezydenta.

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16 –17 listopada za pomocą techniki CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/-3,1 proc.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.