PSEW wskazuje błędy w ustawie o limitach cenowych

PSEW wskazuje błędy w ustawie o limitach cenowych
fot. Barbara Blaczkowska/Gramwzielone.pl

Branża wiatrowa zwraca uwagę, że przyjęta pod koniec zeszłego tygodnia przez Sejm ustawa o zamrożeniu cen energii zawiera błędy, które mogą wywołać negatywne skutki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Obejmie to także inwestycje realizowane na podstawie długoterminowych kontraktów na sprzedaż energii dla odbiorców przemysłowych.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) zaznacza, że o ile ze zrozumieniem przyjęło inicjatywę legislacyjną mającą na celu ograniczenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, w tym przemysłu, o tyle jest zaniepokojone faktem, że projekt ustawy nie podlegał konsultacjom publicznym. Uniemożliwiło to wielu branżowym organizacjom przedstawienie swoich uwag i rekomendacji.

Taka sytuacja spowodowała między innymi, że przyjęta przez Sejm ustawa nie uwzględnia – zdaniem PSEW – wszystkich okoliczności, które projektodawca powinien wziąć pod uwagę, co może poważnie zaszkodzić rozwojowi OZE w Polsce.

REKLAMA

„Brak możliwości przedstawienia uwag i rekomendacji ze strony branży i kluczowych interesariuszy sprawiło, że przyjęta ustawa w obliczu potrzeby pilnych zmian zawiera znaczące błędy i nie uwzględnia kilku ważnych elementów, które mogą sprawić, że zakładane rezultaty nie zostaną osiągnięte lub koszt ich osiągniecia będzie niewspółmiernie wysoki” – czytamy w stanowisku PSEW.

Zagrożone kontakty cPPA

Zdaniem stowarzyszenia kluczowe jest, aby przyjęte rozwiązania o charakterze nadzwyczajnym, które mocno zaingerują w rynek energii elektrycznej, utrzymały charakter czasowy i aby ich stosowanie nie wykraczało poza zdefiniowany w projekcie termin 30 czerwca 2023 r. oraz było zgodne z prawem unijnym (Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii).

REKLAMA

Jak podkreśla PSEW, przyjęta ustawa powinna chronić rozwój umów cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), a nie wprowadzać rozwiązania, które będą eliminować kontrakty długoterminowe.

„Umowy cPPA z uwagi na swój charakter działają na ograniczenie cen energii w horyzoncie długoterminowym, a nie – tak jak ustawa – do dnia 30 czerwca 2023 r. Obecne rozwiązanie negatywnie wpłynie na rynek umów cPPA, ponieważ wytwórcy, mając na uwadze ryzyko, stracą zainteresowanie zawieraniem tego typu kontraktów, co oznacza, że odbiorcy przemysłowi nie będą mieli możliwości zabezpieczyć cenę energii w długim terminie” – czytamy w stanowisku PSEW.

Uwzględnić koszt wytwarzania energii z OZE

Stowarzyszenie wskazuje, że potrzebna jest także zmiana sposobu ustalania odpisu na Fundusz Różnicy Wypłaty Ceny w celu ustalenia miesięcznego – a nie dobowego – cyklu wyliczenia odpisu. Ocenia, że obecne podejście może powodować straty po stronie przedsiębiorstw energetycznych.

Ponadto rozwiązaniem sugerowanym przez PSEW jest ograniczenie podejścia typu one fit all przy kształtowaniu limitu cenowego dla poszczególnych technologii. Zdaniem stowarzyszenia w obecnej formie ustawa nie uwzględnia zmian technologicznych, które zaszły w ostatnich 10 latach i które mają wpływ na koszt wytwarzania energii w źródłach wiatrowych. Stowarzyszenie podkreśla, że projekty realizowane 8–10 lat temu mają wyższe koszty niż te realizowane w latach 2020–2021.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.