Mały trójpak nie odblokował mocy na przyłączenie farm wiatrowych

Mały trójpak nie odblokował mocy na przyłączenie farm wiatrowych
Tom, flickr cc

Wprowadzona w życie we wrześniu 2013 r. nowelizacja Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak, miała m.in. na celu odblokowanie mocy przyłączeniowych zarezerwowanych przez inwestorów nierealizujących swoich projektów poprzez obowiązek wprowadzenie do umów przyłączeniowych harmonogramów realizacji inwestycji. Werfikacja umów przyłączeniowych nie przyniosła jednak jak na razie zamierzonych skutków. 

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez mały trójpak, właściciele wydanych warunków przyłączenia mieli 6 miesięcy na ustalenie z operatorami sieci dystrybucyjnych (OSD) harmonogramu prac mających na celu budowę farm wiatrowych, na które podpisali umowy przyłączeniowe. W przypadku niedostosowania się do tych wymogów umowy zawarte w tym zakresie miały utracić ważność. 

Regulacja wprowadzona przez mały trójpak miała na celu wyeliminowanie warunków przyłączenia dla projektów, które nie były realizowane i które w ten sposób blokowały miejsce w sieci innym inwestorom. 

REKLAMA

Jak podaje wnp.pl powołując się na opinię przedstawicieli operatorów sieci dystrybucyjnych, w zdecydowanej większości inwestorzy posiadający warunki przyłączenia odpowiedzieli na pisma wysłane przez OSD i uzupełnili umowy przyłączeniowe o wymagany harmonogram prac.

REKLAMA

Eksperci, na których powołuje się wnp.pl, zakładają, że weryfikacja złych projektów dokona się dopiero w ciągu najbliższych lat i odblokują one zarezerwowane moce przyłączeniowe dopiero, gdy ich właściciele nie dotrzymają przyjętych harmonogramów. 

Wnp.pl podaje, powołując się na Polskie Sieci Elektroenergetyczne, że obecnie w całym kraju wydane są warunki przyłączenia na około 19,6 tys. MW farm wiatrowych, z czego 13,4 tys. MW posiada ważne umowy na przyłączenie do sieci. 

Eksperci rynku wiatrowego prognozują, że w obliczu zmiany systemu wsparcia dla OZE, która ma nastąpić według ostatnich informacji podawanych przez rząd na początku 2016 r., inwestorzy zamierzający faktycznie zrealizowanć projekty, na które dostali warunki przyłączenia, będą chcieli zdążyć z uruchomieniem farm wiatrowych jeszcze w obecnym systemie wsparcia dla OZE postrzeganym przez rynek jako korzystniejszy w porównaniu do planowanego przez rząd systemu aukcyjnego. 

gramwzielone.pl