Pierwsza symulacja aukcji OZE już w maju

Pierwsza symulacja aukcji OZE już w maju
Vestas press

System aukcyjny dla zielonej energii ma już swoje ramy prawne na poziomie ustawowym, ale wciąż pozostaje wielką niewiadomą jak ten nowy mechanizm wsparcia OZE zadziała w praktyce oraz jak nowe regulacje zostaną wdrożone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W niektórych krajach europejskich wielkim problemem okazał się tzw. underbidding. Inwestorzy zgłaszający swoje oferty w aukcjach, chcąc je wygrać, proponowali zbyt niskie ceny, nie uwzględniając wszystkich ryzyk i kosztów funkcjonowania instalacji OZE. Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wspólnie z firmą doradczą PwC oraz kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka przeprowadzi symulację aukcji, uwzględniając zapisy i zasady zawarte w ustawie o OZE informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Komunikat PSEW

Dla wszystkich, którzy chcą inwestować w sektorze OZE w Polsce w najbliższych latach, przygotowanie oferty aukcyjnej będzie na pewno dużym wyzwaniem. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) połączyło siły z PwC – czołową globalną firmą doradczą oraz Domański Zakrzewski Palinka (DZP) – wiodącą kancelarią prawną w Polce, aby wspólnie zorganizować pierwszą w Polsce próbną aukcję, która będzie dostępna dla wszystkich technologii odnawialnych objętych nowym systemem wsparcia.

REKLAMA

Aukcja będzie przeprowadzona w kształcie maksymalnie zbliżonym do zapisów ustawy o OZE, oczywiście bez uwzględnienia regulacji wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze przyjęte. Inwestorzy będą mogli zgłaszać oferty zarówno nowych projektów, jak i projektów istniejących, o mocy powyżej i poniżej 1 MW, dla wszystkich technologii objętych nowym systemem wsparcia przewidzianym w ustawie – tłumaczy Wojciech Cetnarski, Prezes PSEW.

REKLAMA

Przed rozpoczęciem aukcji PSEW ogłosi ceny referencyjne oparte o analizę różnych opracowań eksperckich, natomiast wolumen aukcji parametrycznie zostanie określony jako równowartość 80% zgłoszonych ofert, a więc wiadomo, że nie wszyscy inwestorzy wygrają. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie internetowej zbudowanej specjalnie na cele tego przedsięwzięcia przez firmę zewnętrzną.

Zapewniona będzie całkowita anonimowość i poufność zgłaszanych ofert, które będą opatrzone kodem, znanym tylko składającemu ofertę. Nad zapewnieniem poufności danych czuwać będzie nasza kancelaria prawna, a sam przebieg aukcji będzie maksymalnie zbliżony do procedury określonej
w ustawie o OZE
– dodaje Paweł Grzejszczak z kancelarii DZP.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie internetowej aukcji. Po otrzymaniu specjalnego kodu możliwe będzie złożenie oferty aukcyjnej. PSEW ogłosi wówczas ceny referencyjne oraz udostępni zarejestrowanym uproszczony model, który będzie można wykorzystać
przy opracowaniu oferty. Wyniki zostaną ogłoszone podczas webinarium.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi analizami wyników aukcji, a także otrzymaniem dodatkowej wiedzy z zakresu procedur prawnych aukcji i metodologii przygotowywania ofert będą też mogły wziąć udział w seminarium, które odbędzie się tydzień po ogłoszeniu wyników aukcji.
Do Państwa dyspozycji podczas całodniowego wydarzenia będą eksperci PSEW, PwC i kancelarii DZP. 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)