Alior sfinansuje farmę wiatrową k. Konina

Alior sfinansuje farmę wiatrową k. Konina
Fot. Vortex Energy

Alior Bank udzielił kredytu w wysokości 112 mln zł na budowę parku wiatrowego Jóźwin, który realizują firmy Vortex Energy oraz Max Bögl International SE i który będzie się składać z dziewięciu elektrowni wiatrowych firmy GE o łącznej mocy 25,3 MW.

Farma wiatrowa Jóźwin powstaje na terenie gmin Kleczew oraz Ślesin, a wytworzona przez nią energia pozwoli na zasilenie blisko 20 tys. gospodarstw domowych. Uruchomienie turbin wiatrowych planowane jest na koniec 2015 r.

Przewidywana roczna produkcja energii ma wynieść 66 GWh. Pozwoli to na uniknięcie emisji do atmosfery 22 tys. ton CO2 w porównaniu do energii wytworzonej ze źródeł konwencjonalnych.

REKLAMA

Bank informuje, że pozytywna ocena projektu wynika z potencjału wietrzności terenu, na którym powstaje park wiatrowy, a także z doświadczenia inwestorów w budowie i eksploatacji farm wiatrowych w Polsce i na świecie.

– Jesteśmy szczególnie dumni z sukcesów banku w zakresie finansowania farm wiatrowych. W ostatnich 18 miesiącach sfinansowaliśmy elektrownie o łącznej mocy 265 MW i to na trudnym rynku cechującym się niepewnością legislacyjną w okresie poprzedzającym uchwalenie ustawy o OZE i spadającymi w ostatnich miesiącach cenami zielonych certyfikatów – informuje Bartłomiej Hofman, dyrektor Zespołu Kredytów Strukturyzowanych w Alior Banku.

REKLAMA

Farma wiatrowa Jóźwin, którą Vortex buduje we współpracy z firmą Max Bögl, powstaje na terenie po byłej kopalni, który jest z jednej strony szczególnie atrakcyjny ze względu na potencjał wietrzności, jednak panujące tam trudne warunki glebowe stanowiły wyzwanie konstrukcyjne, a budowa fundamentów wymagała odpowiedniego wzmocnienia dna.

 Po zakupieniu projektu zespół Vortex Energy doprowadził go do etapu gotowości do budowy, a następnie jako generalny wykonawca objął kompleksową realizację budowy łącznie z wykonaniem infrastruktury elektrycznej. Po uruchomieniu turbin Vortex energy będzie sprawował również techniczne oraz handlowe zarządzanie parkiem. Projekt w Jóźwinie jest ponadto pierwszym parkiem wiatrowym, przy którym Vortex energy będzie miał możliwość zastosowania swoich nowych obszarów działalności: obrotu energią odnawialną oraz bilansowania – informuje Vortex.

W kwietniu tego roku wywodząca się z Niemiec firma przejęła spółkę KWE Sp z o.o. (Konin Wiatr Energia) będącą joint venture pomiędzy deweloperem Global Wind Energy Sp. z o. o. oraz drugim co do wielkości polskim operatorem kopalni węgla brunatnego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A.

Wraz z kupnem KWE Vortex Energy przejął trzy projektowane parki wiatrowe o łącznej mocy 140 MW: Kazimierz Biskupi, Jóźwin 2A i Jóźwin 2B w centralnej Polsce. Uruchomienie parku wiatrowego Kazimierz Biskupi planowane jest na początku 2017 r. Parki wiatrowe JOZ 2A i JOZ 2B zostaną oddane do eksploatacji prawdopodobnie w 2018 r. bądź w 2019 r. 

gramwzielone.pl