Mniej pieniędzy na energię wiatrową?

Firmy działające w branży energetyki wiatrowej mogą wkrótce utracić preferencyjne warunki dot. dofinansowania nowych inwestycji i sprzedaży zielonej energii. Nad wprowadzeniem zmian w tym zakresie zastanawia się resort gospodarki. {więcej}

„Rzeczpospolita” informuje o możliwych zmianach w zakresie przyznawania dotacji na nowe elektrowie wiatrowe. Ministerstwo Gospodarki zakłada wprowadzenie rocznych limitów na dofinansowanie nowych farm wiatrowych, a firmy chcące inwestować w tego rodzaju przedsięwzięcia być może o dotacje będą ubiegać się w organizowanych przez resort przetargach.

W dodatku, plany Ministerstwa zakładają, iż inwestorzy, którzy otrzymają dofinansowanie na budowę elektrowni wiatrowych, produkowany w nich prąd będą musieli odsprzedawać wyłącznie po cenie rynkowej i utracą prawo do otrzymywania zielonych certyfikatów.

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje „Rzeczpospolita”, obecnie nasz system wspierania producentów zielonej energii należy do najdroższych w Europie, a w zeszłym roku kosztował polskie państwo 2,5 mld zł. W jego ramach producenci energii ze źródeł odnawialnych otrzymują za każdą wyprodukowaną megawatogodzinę, oprócz ceny rynkowej wynoszącej ok. 200 zł, także warty 270 zł zielony certyfikat. „RZ” podkreśla, że z kosztownych systemów wsparcia OZE wycofują się m.in. Niemcy i Czesi.

O możliwości ograniczenia wsparcia energetyki wiatrowej przez polski rząd wspomniała kilka dni temu wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska. Jej zdaniem preferencyjne traktowanie inwestorów chcących budować farmy wiatrowe może zostać ograniczone do łącznej mocy wiatraków założonej w Polityce Energetycznej Polski, czyli do 6 GW.

Wiceminister wspomniała też, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci tylko określonej ilości elektrowni wiatrowych. Przyłączenie dodatkowych mocy musiałoby zostać poparte inwestycjami w źródła kompensujące niedobory wiatru, co wiązałoby się z dużymi kosztami i mogłoby wpłynąć na wzrost cen energii nawet o 50-80 proc. – podkreślała Strzelec-Łobodzińska.


ag, red. gramwzielone.pl