Korzyści z farmy wiatrowej

Wiatr jest naturalnym bogactwem, więc korzystanie z niego nasuwa się samo przez się – mówi PAP Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt Gminy Ustka, na terenie której stanie jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Co, jej zdaniem, ta inwestycja będzie oznaczać dla lokalnej społeczności? {więcej}

W Gminie Ustka staną elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 150 MW. Do ich wybudowania inwestor uzyskał już większość niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Wyłoniono też wykonawców prac budowlanych, którzy mają wejść na plac budowy na wiosnę przyszłego roku.

Na jakie korzyści z budowy wiatraków może liczyć gmina i jej mieszkańcy? Sobczuk-Jodłowska tłumaczy PAP, że dzięki tej inwestycji do gminnej kasy trafi co roku kilka milionów złotych z tytułu podatku od nieruchomości, który zapłaci operator elektrowni wiatrowych. Dodatkowe zyski dla gminy będą pochodzić z opłat za korzystanie z gruntów gminnych.

REKLAMA

Zdaniem wójta Gminy Ustka, sama inwestycja znacząco podniesie jakość lokalnej infrastruktury drogowej, a dodatkowe dochody w budżecie będzie można przeznaczyć na nowe projekty infrastrukturalne. Sobczuk-Jodłowska wierzy też, że budowa farmy może stać się bodźcem do przyciągnięcia inwestorów z innych branż.

Jak tłumaczy Polskiej Agencji Prasowej Sobczuk-Jodłowska, inwestycja wiąże się także z korzyściami z tytułu opłat za dzierżawę dla właścicieli gruntów, na których staną wiatraki. A dzięki tym dodatkowym dochodom możliwe będzie wprowadzenie nowych działań, które zaktywizują lokalną przedsiębiorczość i przyczynią się do stworzenia nowych miejsc pracy.

REKLAMA

Dlaczego inwestor zdecydował się na postawienie tak dużej liczby wiatraków akurat w pobliżu Ustki? W jej okolicach panują doskonałe warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej.

– Rejon Ustki jest jednym z najbardziej wietrznych rejonów Polski. Nie można zapominać, że wiatr też jest bogactwem naturalnym, więc wykorzystanie tego bogactwa nasuwa się samo przez się – mówi PAP Sobczuk-Jodłowska.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który przesądził o wyborze tej lokalizacji, jest linia energetyczna o napięciu 400 kV, która przebiega przez teren gminy, a w dodatku znajduje się tam stacja energetyczna, a także połączenie energetyczne prądu stałego ze Szwecją – tłumaczy wójt gminy.

Jak podkreśla Sobczuk-Jodłowska, budowa farmy wiatrowej to nie jedyna inwestycja  z zakresu energii odnawialnej, która będzie realizowana w najbliższym czasie. Władze Gminy planują instalację solarów na publicznych budynkach, a w okolicy planowana jest także budowa biogazowni.


Red. Gramwzielone.pl