Ministrowie energii w UE: celem energia z offshore poniżej 80 euro/MWh

Ministrowie energii w UE: celem energia z offshore poniżej 80 euro/MWh
Fot. London Array

Cel redukcji kosztów morskiej energii wiatrowej wyznaczyli w piątek ministrowie ds. energii z 10 państw Unii Europejskiej (bez udziału Polski). Podobne porozumienie podpisali tego samego dnia szefowie 11 czołowych europejskich koncernów energetycznych. Energia z morskich farm wiatrowych ma kosztować mniej niż 80 euro/MWh z nowych instalacji, które powstaną już do roku 2025.

W piątek w Luksemburgu ministrowie ds. energii z 10 krajów Unii Europejskiej podpisali Memorandum of Understanding, które zakłada zwiększenie współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

W porozumieniu, pod którym podpisali się ministrowie z Niemiec, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Szwecji, Francji, Danii, Irlandii, Belgii i Wielkiej Brytanii, wyznacza się cel redukcji kosztu energii z farm wiatrowych na morzu. Międzyrządowy dokument wyznacza szereg działań, które mają zostać podjęte, aby osiągnąć ten cel. Chodzi m.in. o obszary planowania przestrzennego, rozwoju sieci, mechanizmów finansowania oraz standardów technicznych związanych z bezpieczeństwem.

REKLAMA
REKLAMA

Tego samego dnia podobne porozumienie podpisało szefów 11 czołowych koncernów energetycznych (Adwen, EDP Renewables, Eneco Energie, E.ON, Inderdrola, GE, MHI Vestas, RWE Innogy, Siemens Wind Power, Statoil, Vattenfall). Duński DONG zapewnił, że popiera porozumienie, jednak ze względu na proces wejścia na giełdę Nasdaq Copenhagen A/S nie może bezpośrednio podpisać się pod nim. 

Branża, wzmocniona przez deklarację 10 rządów, podjęła teraz własne zobowiązanie dotyczące redukcji kosztów energii z offshore. Koszty mogą spadać szybko, ale skala musi być odpowiednia. Główne wyzwanie to jasna perspektywa wielkości rynku i regulacji po 2020 r. Jasne cele w zakresie potencjału i zamówień uruchomią nowe inwestycje, zredukują koszty kapitału i pozwolą nam na zrealizowanie wyznaczonego celu redukcji kosztów – komentuje Giles Dickson, szef WindEurope (wcześniej EWEA). – Teraz czekamy na przygotowanie przez 10 państw członkowskich programu. Branża jest gotowa do pomocy. Razem możemy uczynić morską energetykę wiatrową centralną częścią bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego systemu energetycznego w Europie – dodaje. 

gramwzielone.pl