Teraz PGE odpisze wartość farm wiatrowych

Teraz PGE odpisze wartość farm wiatrowych
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Skutki ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe i sytuacji na rynku zielonych certyfikatów. PGE to kolejny po Enerdze państwowy koncern energetyczny, który może obniżyć księgową wartość swoich farm wiatrowych. Wstępne szacunki PGE mówią o utracie wartości rzędu nawet 800 mln zł.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna poinformował, że zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów w zakresie majątku segmentu Energetyka Odnawialna.

Wśród przesłanek stojących za koniecznością przeprowadzenia testów na utratę wartości PGE wymienia sytuację na rynku zielonych certyfikatów, a także zmiany w otoczeniu prawnym – w tym wzrost obciążeń podatkowych wynikających z ostatnio przyjętej przez parlament ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe.

REKLAMA

Przeprowadzone przez PGE testy wykazały, że łączna utrata wartości aktywów na poziomie skonsolidowanym (w bilansie Grupy Kapitałowej PGE) może wynieść około 0,8 miliarda zł. Ta kwota obejmuje „rzeczowe aktywa trwałe oddanych do użytku farm wiatrowych, projekty inwestycyjne prowadzone w obszarze energetyki wiatrowej oraz wartość firmy”.

Według wstępnych szacunków, po zaksięgowaniu odpisów, wartość bilansowa netto rzeczowych aktywów trwałych segmentu Energetyki Odnawialnej przypisana do farm wiatrowych, na dzień 30 czerwca 2016 roku, wyniosła 2,3 mld zł, w tym około 0,2 mld zł stanowiły projekty inwestycyjne.

Jednocześnie PGE informuje, że przeprowadzone testy nie wykazały utraty wartości posiadanych przez tą grupę elektrowni wodnych i elektrowni szczytowo-pompowych.

REKLAMA

Odpis aktualizujący wartość aktywów zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2016 r. Publikację zaplanowano na 9 sierpnia br. PGE zastrzega, że ostateczna wartość odpisów może jeszcze ulec zmianie.

PGE to największy producent energii wiatrowej w Polsce. Po uruchomieniu ogromnej farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku, wyniosła 529 MW. 

Segment energetyki odnawialnej PGE w I kwartale br. osiągnął wynik przekraczający 110 mln zł, czyli o około 10 mln zł mniej niż przed rokiem. Jak tłumaczy PGE, nastąpiło to „pomimo znaczącego wzrostu produkcji energii przez nowo oddane farmy wiatrowe, głównie z powodu niższej ceny sprzedaży zielonych certyfikatów”.

Energa też zmniejszy wartość farm wiatrowych

Pod koniec ubiegłego miesiąca Energa podała, że odpisze wartość swoich farm wiatrowych na łączną kwotę 247 mln zł. Jak informował koncern energetyczny z północnej Polski, odpis jest efektem zmian w regulacjach dotyczących energetyki wiatrowej. To już druga w tym roku taka decyzja Energi. Wcześniej, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za I kwartał 2016 roku, Energa podjęła decyzję o przeprowadzeniu odpisów aktualizujących w energetyce wiatrowej na łączną kwotę 187,6 mln zł. 

Jak informowała pod koniec czerwca Energa, jej aktywa wiatrowe po dokonanym odpisie będą warte 647,4 mln zł, z czego 11,9 mln zł to wartość projektów wiatrowych. Energa zastrzegła, że finalna wielkość odpisu może jeszcze ulec zmianie.

gramwzielone.pl