Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu z decyzją środowiskową

Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu z decyzją środowiskową
Fot. Siemens

Projekt Bałtyk Środkowy III. Realizowany przez Polenergię projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku uzyskał decyzję środowiskową od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Pierwsza farma wiatrowa w polskiej części Morza Bałtyckiego jest bliżej realizacji.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III.

Jak informuje gdański RDOŚ, celem projektu Bałtyk Środkowy III jest budowa 120 elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych w południowej części Morza Bałtyckiego, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w odległości około 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba (województwo pomorskie). Powierzchnia całkowita morskiej farmy wiatrowej ma wynieść prawie 117 km2.

REKLAMA

Przewidywalna maksymalna moc pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu może wynieść od 600 do 1200 MW – w zależności od mocy zastosowanych turbin.

RDOŚ w Gdańsku zwraca uwagę, że realizacja projektu Bałtyk Środkowy III umożliwi polskim stoczniom, w Szczecinie i w Gdyni, budowę fundamentów i wież planowanych elektrowni.

Morska energetyka wiatrowa charakteryzuje się znacznym potencjałem tworzenia miejsc pracy, głównie w sektorze stoczniowym i portowym. W najbliższej przyszłości pomorskie porty mogą być bazą dla firm budowlanych i usługowych obsługujących morską energetykę wiatrową – czytamy w komunikacie RDOŚ w Gdańsku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że w wydanej decyzji nałożył na inwestora obowiązek spełnienia szeregu warunków mających na celu zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Konieczne jest prowadzenie monitoringu środowiska, w tym monitoringu oddziaływania inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Monitoringi będą dotyczyły m.in. przeglądów technicznych fundamentów i kabli, warunków hydrologicznych oraz badań wpływu konstrukcji na bentos tj. organizmy związane ze środowiskiem morskim, w tym małże, ryby, ssaki morskie, ptaki i nietoperze. W decyzji stwierdzono ponadto konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – informuje RDOŚ w Gdańsku.

REKLAMA

Ostatnio Polenergia, która jest jednym z największych w Polsce operatorów farm wiatrowych na lądzie, poinformowała o konieczności dokonania odpisu ich wartości sięgającego 55 mln zł.

Polenergia tłumaczy planowany odpis „trwałą utratą wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia”.

Polenergia zapewniała jednocześnie, że nie zamierza zrezygnować z budowy farm wiatrowych i zgłosi do pierwszych aukcji projekty posiadające pozwolenia na budowę, a także chce realizować farmy wiatrowe na morzu. W pierwszym przypadku chodzi o potencjał 260 MW, a w drugim – 1,2 GW.

W zakresie projektów morskich farm wiatrowych Polenergia ma rozmawiać z „dużymi globalnymi graczami” działającymi na rynku offshore.

– Nasze wiatraki będą w niewielkiej odległości od wybrzeża (22–35 km) i na atrakcyjnych głębokościach (25–40 m.), co ograniczy koszty przyłączenia do sieci i tym samym całkowite koszty budowy. Dziś koszt budowy takiej elektrowni wynosi 3–4 mln euro za MW, ale ta technologia szybko tanieje – zapewniał na łamach „Rzeczpospolitej” prezes Polenergii Jacek Głowacki, dodając, że środki na realizację tych projektów Polenergia będzie chciała pozyskać m. in. z planu Junckera, do którego swoje projekty offshore ma zgłosić też PGE.

Prezes Polenergii zastrzegł przy tym, że problemem w przypadku projektów offshore jest brak informacji o wysokości wsparcia, na jakie mogą liczyć inwestorzy. Dodał, że liczy na wprowadzenie w przyszłym roku odpowiednich poziomów wsparcia w ramach systemu aukcyjnego. 

Treść decyzji środowiskowej dla projektu morskiej farmy wiatrowe Bałtyk Środkowy III jest dostępna pod tym linkiem.

gramwzielone.pl