PSEW policzył, ile projektów wiatrowych może trafić do aukcji

PSEW policzył, ile projektów wiatrowych może trafić do aukcji
Fot. Enercon

Według analizy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), sektor wiatrowy posiada projekty o łącznej mocy niemal 2,5 GW, które mogłyby zostać zgłoszone do aukcji.

Jak informuje wnp.pl, PSEW odpowiadając na prośbę Ministerstwa Energii, oszacował, ile projektów wiatrowych może zostać zgłoszonych do aukcji.

Na podstawie przeprowadzonej przez Stowarzyszenie anonimowej ankiety wykazano 68 projektów wiatrowych o łącznej mocy 1,716 GW. Do tego doliczono projekty o łącznej mocy 739,9 MW, w przypadku których inwestorzy upublicznili informacje o wielkości projektów, które chcą zgłosić do aukcji.

REKLAMA
REKLAMA

Wnp.pl zaznacza, że zakwalifikowanie projektów do aukcji będzie wymagać przejścia przez procedurę prekwalifikacji, w której zostanie sprawdzony formalny status projektów.

Realizacja inwestycji w sektorze wiatrowym będzie zależeć – obok warunku wygrania aukcji – również od spełnienia kryteriów znajdujących się w ustawie w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe. Ta ustawa, poprzez zawarte w niej restrykcyjne kryterium odległościowe eliminuje z możliwości realizacji większość projektów wiatrowych, które były do tej pory rozwijane w Polsce.

Obecny system aukcyjny, który obowiązuje na podstawie nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca br., jest znacznie mniej korzystny dla sektora wiatrowego niż jego pierwotna wersja, którą wpisano do ustawy o OZE w jej poprzedniej wersji uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r.

red. gramwzielone.pl