Dotacje na produkcję elementów elektrowni wiatrowych

Dotacje na produkcję elementów elektrowni wiatrowych
Nordex press

Ministerstwo Gospodarki podpisało dwie umowy na dotację do produkcji elementów elektrowni wiatrowych. Kto jest ich beneficjentem? {więcej}

Dotacje przyznano w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, działanie 10.3 „Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Beneficjentem pierwszej z umów jest firma Euros Polska, która otrzymała dotację na budowę zakładu do produkcji łopat elektrowni wiatrowych, który ma powstać w Warszowicach, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość przyznanego dofinansowania odpowiada wnioskowanej kwocie 23,22 mln zł, a całkowity koszt projektu to 57,13 mln zł.

REKLAMA

Druga z przyznanych dotacji trafi do firmy GSG Towers, która uruchomi w swoim zakładzie na terenie Stoczni Gdańsk linię do produkcji wież elektrowni wiatrowych. W tym wypadku wartość inwestycji to 29,41 mln zł, a całkowity koszt projektu – 9,63 mln zł. GSG Towers chce produkować docelowo do 300 wież rocznie – w tym także dla morskich elektrowni wiatrowych.

gramwzielone.pl