KWB "Konin": do 2015 roku 150 MW farm wiatrowych

KWB "Konin": do 2015 roku 150 MW farm wiatrowych
Dong Energy

Kopalnia przygotowuje się do budowy farm wiatrowych. Jeszcze w tym roku spodziewana jest zgoda na budowę pierwszych trzech spośród pięciu {więcej}wybranych lokalizacji. Wszystkie farmy powstaną na terenach zamkniętych kopalni odkrywkowych.

Jak tłumaczy prezes KWB „Konin” to dobry sposób na wykorzystanie terenów nieczynnych odkrywek.

 – Kopalnia odkrywkowa to teren wyczyszczony z infrastruktury mieszkalnej i przemysłowej na terenie i wokół terenu odkrywek, a więc są to miejsca predestynowane do tego, aby na nich lokalizować farmy wiatrowe, co też czynimy- mówi Sławomir Mazurek.

REKLAMA

Strategia firmy zakładała, że do 2015 roku łączna moc elektrowni wiatrowych wyniesie 175 MW.

– Po specjalistycznych badaniach i ocenach środowiskowych okazuje się, że będzie to ok. 150 MW. I tak uważam to za godny wkład nielubianego górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w energetykę odnawialną – podkreśla prezes kopalni.

REKLAMA

Zmniejszenie planowanej mocy z pewnością obniży koszty inwestycji, wcześniej określone na poziomie 1 mld zł.

Zaawansowane przygotowania toczą się już na terenach odkrywek „Jóźwin 2A”, Jóźwin 2B”, „Kazimierz Północny”. Pozostałe farmy wiatrowe powstaną przy odkrywkach „Drzewce” i „Lubstów”.

– Spodziewam się, że jeszcze w tym roku na pierwsze trzy z pięciu lokalizacji będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę – mówi Sławomir Mazurek.

Nakłady inwestycyjne zaplanowano na poziomie 52 mln zł. To dużo mniej niż w ubiegłych latach.

newseria.pl