Koło Lwowa powstała farma wiatrowa za 34 mln euro

Koło Lwowa powstała farma wiatrowa za 34 mln euro
Uruchomienie farmy wiatrowej Stary Sambor 2. Fot. Ukrainian Wind Energy Association, UWEA

Koło Lwowa uruchomiono farmę wiatrową o mocy niemal 21 MW. To kolejna z tegorocznych inwestycji w ukraińskim sektorze odnawialnych źródeł energii, który rozwija sięmimo niestabilności politycznej i bardzo wysokich kosztów kapitałuszybciej niż niejeden rynek OZE w Unii Europejskiej.

Za inwestycją, której koszt wyniósł około 34 ml euro, zrealizowaną w pobliżu miejscowości Stary Sambor położonej w obwodzie lwowskim, stoi deweloper Eco Optima LLC. Finansowanie dla projektu Stary Sambor 2 zapewniły m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a także Bank Światowy.

Sześć elektrowni wiatrowych o jednostkowej mocy 3,45 MW do tej inwestycji dostarczył duński producent Vestas. Roczna produkcja szacowana jest na 56 GWh energii elektrycznej.

REKLAMA

Współpraca ukraińskiego dewelopera z Vestas obejmie również serwisowanie elektrowni wiatrowych w okresie 10 lat.

Wcześniej Vestas dostarczył elektrownie wiatrowe również na farmę wiatrową Stary Sambor 1. To zamówienie zrealizowano w 2012 r., a w ubiegłym roku projekt Stary Sambor 1 rozbudowano o dwie turbiny, zwiększając ogólną moc do 13,2 MW.

REKLAMA

Dla Vestas to kolejna inwestycja na Ukrainie, którą wyposaża w turbiny wiatrowe. Duński producent zdobył w tym roku również zamówienie na dostawę 12 elektrowni wiatrowych, model Vestas V126-3,45 MW, które wejdą w skład farmy wiatrowej w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy.

Według ukraińskiego stowarzyszenia wiatrowego Ukrainian Wind Energy Association (UWEA), moc elektrowni wiatrowych na Ukrainie – z wyłączeniem wiatraków znajdujących się na Krymie (w sumie 87,8 MW) – wynosiła na początku br. 438 MW. Większość z nich jest zlokalizowana w południowo-wschodniej części kraju. 

Według IB Centre – organizatora najważniejszej ukraińskiej konferencji skupiającej branżę OZE, Sustainable Energy Forum & Exhibition of Eastern Europe, potencjał odnawialnych źródeł energii na koniec I połowy 2017 r. na Ukrainie wzrósł do 1461,7 MW, a inwestycje w OZE w tym kraju w I połowie br. osiągnęły wartość 210 mln dolarów.

W sierpniu br. ukraiński rząd zdecydował o przyjęciu w perspektywie 2035 r. celu 25-procentowego udziału źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym, przy czym do tej wartości nie wliczono generacji z elektrowni wodnych, które mają dołożyć 13 proc. Obecnie udział OZE w miksie energetycznym Ukrainy szacuje się na 4 proc. 

red. gramwzielone.pl