Rekord produkcji energii z farm wiatrowych w Polsce w październiku

Rekord produkcji energii z farm wiatrowych w Polsce w październiku
Fot. Daniel X. O'Neil, flickr cc

W ubiegłym miesiącu elektrownie wiatrowe w Polsce wyprodukowały niemal o połowę energii więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak dotąd w żadnym miesiącu udział generacji wiatrowej w produkcji energii elektrycznej w Polsce nie był tak wysoki.

W ubiegłym miesiącu udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania wyniósł 11,91 proc. i jest to dotąd najlepszy wynik nie tylko w tym roku, ale również w ogóle. Miesiąc wcześniej udział wiatraków wyniósł 7,95 proc., a najwyższy był dotychczas w 2017 r. w kwietniu (9,78 proc.).

W październiku 2017 r. krajowe wiatraki wyprodukowały w sumie 1,685 TWh energii elektrycznej wobec 1,054 TWh miesiąc wcześniej oraz wobec 1,176 TWh przed rokiem.

REKLAMA

W październiku 2016 r. udział farm wiatrowych w krajowym miksie wytwarzania wyniósł natomiast 8,22 proc. Najwyższy w ubiegłym roku był w grudniu, kiedy sięgnął 10,51 proc., a największy w ogóle – w grudniu 2015 r. (11,14 proc.), kiedy wiatraki wyprodukowały aż 1,612 TWh.

W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2017 roku polska energetyka wiatrowa notuje wzrost produkcji energii o 1/4 rok do roku. Od stycznia do końca października br. wiatraki w Polsce wyprodukowały 10,912 TWh energii elektrycznej wobec generacji na poziomie 8,689 TWh przed rokiem.

Zawodowe elektrownie wodne w ubiegłym miesiącu wytworzyły 262 GWh energii elektrycznej wobec 210 GWh we wrześniu br. oraz wobec 211 GWh w październiku 2016 r.

Udział tego źródła w krajowym miksie wytwrzania w ubiegłym miesiącu wyniósł 1,86 proc. wobec 1,58 proc. miesiąc wcześniej. Najlepszy wynik w tym roku odnotowano w marcu, kiedy generacja z zawodowych elektrowni wodnych stanowiła 2,23 proc. krajowego miksu wytwarzania.

W pierwszych 10 miesiącach tego roku zawodowe elektrownie wodne wytworzyły w sumie 2,12 TWh energii wobec 1,893 TWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. To wzrost niemal o 12 proc. r/r.

REKLAMA

Udział pozostałych OZE w krajowym wytwarzaniu w ubiegłym miesiącu wyniósł zaledwie 0,09 proc. , czyli tyle samo, ile we wcześniejszym miesiącu oraz w październiku 2016 r.

PSE odnotowuje, że źródła zaliczone do grupy „inne odnawialne” w ubiegłym miesiącu wytworzyły 12 GWh energii elektrycznej, a w pierwszych 10 miesiącach tego roku – 125 GWh wobec 122 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W ubiegłym miesiącu największy udział w krajowym miksie wytwarzania miały tradycyjnie elektrownie na węgiel kamienny (46,67 proc.). W takich jednostkach wyprodukowano 6,598 TWh, co jest jednak wynikiem gorszym niemal o 10 proc. w porównaniu do generacji w analogicznym okresie ubiegłego roku (7,31 TWh).

Udział elektrowni na węgiel brunatny wyniósł 28,36 proc. (4,01 TWh), elektrowni zaliczonych do grupy przemysłowych 5,94 proc. (839 TWh), a elektrowni zawodowych gazowych – 5,17 proc. (732 TWh). W przypadku tych ostatnich odnotowano wzrost produkcji rok do roku aż o 44,4 proc.   

Produkcja energii elektrycznej ogółem w Polsce wyniosła w ubiegłym miesiącu 14,139 TWh co jest wynikiem lepszym niż we wrześniu (13,257 TWh), ale gorszym niż w październiku 2016 roku (14,3 TWh).

Krajowe zużycie energii elektrycznej w ubiegłym miesiącu wyniosło 14,506 TWh wobec 14,158 TWh przed rokiem (wzrost o 2,46 proc.).

W październiku odnotowano również dodatnie saldo wymiany zagranicznej (367 GWh) wobc salda ujemnego w analogicznym okresie ubiegłego roku (-142 GWh). 

red. gramwzielone.pl