Energa zwiększy wartość bilansową farm wiatrowych o 87 mln zł

Energa zwiększy wartość bilansową farm wiatrowych o 87 mln zł
Fot. Energa

Ostatnio Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała po raz kolejny spore odpisy wartości swoich farm wiatrowych. Zaskakująca w tym kontekście jest informacja Energi, która sygnalizuje podniesienie wyceny swoich wiatraków.

Energa informuje o podjęciu decyzji o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 138 mln zł, z czego 87 mln zł przypada na aktywa wiatrowe, a 51 mln zł na Elektrownię Ostrołęka B. 

To wynik przeprowadzonych testów, które miały wykazać wzrost wartości bilansowej farm wiatrowych i Elektrowni Ostrołęka B.

REKLAMA

Spółka miała przeprowadzić testy na utratę wartości swoich aktywów za IV kwartał 2017 r. w związku z „wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym, w szczególności podpisaniem przez prezydenta RP ustawy o rynku mocy, oraz aktualizacją ścieżek cenowych”.

Łączny szacowany wpływ odwrócenia odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy za 2017 rok wynosi 114,9 mln zł. Energa zastrzega, że to działanie ma charakter niegotówkowy i że poprawi wynik operacyjny bez wpływu na wynik EBITDA.

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Energi ma sięgać 597,3 mln zł, w tym 8,1 mln zł dotyczy projektowanych elektrowni wiatrowych, natomiast wartość księgową Elektrowni Ostrołęka B oszacowano na 635,8 mln zł.

REKLAMA

Energa zastrzega, że przedstawione liczby mają na razie charakter szacunkowy oraz pozostają bez wpływu na wynik EBITDA. Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisu zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2017 rok.

W październiku 2017 r. Energa informowała o kolejnym odpisie aktualizującym wartość aktywów w energetyce wiatrowej, który miał zostać uwzględniony w wynikach spółki za III kwartał 2017 r.

Wcześniej wynik spółki za 2016 r. został obciążony odpisami rzędu 552 mln zł z powodu utraty wartości aktywów w tym obszarze.

W portfelu spółki Energa Wytwarzanie są cztery farmy wiatrowe – zbudowana w roku 2009 jeszcze przez hiszpańską Iberdrolę farma wiatrowa Karścino o mocy 90 MW, uruchomiona w roku 2010 i należąca wcześniej do Dong Energy farma wiatrowa Karcino o mocy 51 MW, zbudowana w roku 2012 farma wiatrowa Bystra o mocy 24 MW, a także farma wiatrowa Myślino o mocy 20 MW, która produkcję energii rozpoczęła w roku 2014.

Kilka dni temu największy państwowy koncern energetyczny, a jednocześnie największy w kraju producent energii wiatrowej, czyli PGE, zasygnalizował spory odpis wartości farm wiatrowych w IV kwartale 2017 r. Więcej na ten temat w artykule: PGE szykuje odpis na 807 mln zł. Część to wiatraki.

red. gramwzielone.pl