Projekt największej farmy wiatrowej na Dolnym Śląsku z problemami

Projekt największej farmy wiatrowej na Dolnym Śląsku z problemami
Nordex press

{więcej}RDOŚ we Wrocławiu zawiesił postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla projektu największej farmy wiatrowej na Dolnym Śląsku i jednej z największych w Polsce. 

REKLAMA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiesiła podstępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy wiatrowej „Ciepłowody” o łącznej mocy 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice Polskie, wraz ze stacją elektroenergetyczną 110 kV i linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie. O wydaniu decyzji środowiskowej dla w/w projektu zdecyduje Wójt Gminy Ciepłowody, który w tym celu może zasięgnąć opinii w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Tzw. decyzja środowiskowa to jeden z niezbędnych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowych. 

Inwestycję w gminie Ciepłowody polegającą na budowie farmy wiatrowej o mocy 75 MW planuje firma Fersa Energias Renovables za pośrednictwem spółki Eolica Ciepłowody. Hiszpański deweloper na całym świecie eksploatuje w sumie ok. 260 MW farm wiatrowych, a także realizuje projekty o docelowej mocy wynoszącej razem ok. 2 GW. 
gr

REKLAMA