Blokowanie wiatraków w kujawsko-pomorskim zgodne z prawem?

Blokowanie wiatraków w kujawsko-pomorskim zgodne z prawem?
Dong Energy

Czy władze województwa kujawsko-pomorskiego bezpodstawnie blokują budowę farm wiatrowych? Tak twierdzi {więcej}Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

– Wymogi prawne dotyczące ich lokalizacji (tylko na podstawie pomiaru poziomu hałasu) są nieadekwatne do specyfiki tych instalacji i nie uwzględniają m.in. ochrony krajobrazu. W związku z tym, dla ochrony cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz dla ochrony zdrowia ludności, w województwie kujawsko-pomorskim staramy się właściwie ukierunkować rozwój energetyki wiatrowej – Polska Agencja Prasowa cytuje komunikat zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Władze województwa argumentują, że z potencjalnych lokalizacji dla elektrowni wiatrowych powinny zostać wyłączone obszary charakteryzujące się dużymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi – m.in. tereny położone wzdłuż Wisły, Drwęcy, Noteci i Kanału Bydgoskiego. Ponadto, zdaniem wojewódzkich urzędników, elektrowni wiatrowych nie powinno się stawiać w odległości bliższej niż 1000 m od gospodarstw domowych, a także zdala od linii kolejowych, dróg czy linii wysokiego napięcia, a w przeciwieństwie do energetyki wiatrowej powinno się promować rozwój energii biomasowej czy wodnej.

REKLAMA
REKLAMA

O ile zdanie zarządu województwa nie ma charakteru formalnego, kierują się nim samorządowcy decydujący o budowie farm wiatrowych na terenie poszczególnych gmin. W efekcie wiele inwestycji w kujawsko-pomorskim zostało wstrzymanych.

Marszałka województwa, który opowiada się za ograniczeniem rozwoju energetyki wiatrowej, krytykuje m.in. Janusz Berger z firmy Investment Protection Agency. – Pan marszałek podpisał się pod ulotką kolportowaną na terenie województwa przez przeciwników elektrowni wiatrowych, w której życzył powodzenia w walce z wiatrakami, dając swoje poparcie. Czy tak powinien zachowywać się urzędnik państwowy – PAP cytuje Bergera.

Do krytyki władz województwa kujawsko-pomorskiego dołączyło także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, które zarzuca im w tej sprawie działanie wbrew woli lokalnych społeczności, niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej na ten temat na Gramwzielone.pl w artykule:  W Kujawsko-pomorskim nie będzie wiatraków?