Mieszkańcy w referendum za farmą wiatrową

Mieszkańcy w referendum za farmą wiatrową
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

To już drugie w ostatnich dniach referendum w sprawie budowy elektrowni. Chociaż odbyło się w Żarnowcu, a nazwa ta może kojarzyć się z atomem, w przeciwieństwie do niedawnego referendum w Mielnie tym razem nie chodziło jednak o elektrownię jądrową, a mieszkańcy {więcej}opowiedzieli się za inwestycją.

Referendum w sprawie budowy farmy wiatrowej w gminie Żarnowiec (woj. śląskie) zakończyło się po myśli dla inwestora, który chce wybudować na jej terenie farmę wiatrową o mocy 39 MW. W referendum na temat budowy farmy wiatrowej za inwestycją opowiedziało się 70% mieszkańców gminy Żarnowiec.

REKLAMA

Farmę wiatrową koło Żarnowca chce wybudować polska spółka niemieckiego potentata z branży energii odnawialnej – firmy juwi. Jak informuje „Dziennik Zachodni”, tylko 5 z planowanych 13 elektrowni wiatrowych, każda o mocy 3 MW, pozwoliłoby zaopatrzyć w prąd całą gminę Żarnowiec.

REKLAMA

 W lutym złożyliśmy wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zmianie studium, kolejnym etapem będzie praca nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Gdy już plan zostanie uchwalony, będziemy mogli złożyć wniosek o przyłączenie do sieci energetycznej. Jednocześnie będzie tu trwał monitoring ornitologiczny oraz chiropterologiczny, czyli ptaków i nietoperzy. To jeden z najdłuższych etapów w całym procesie inwestycyjnym i zwykle trwa od dwóch do trzech lat – „Dziennik Zachodni” cytuje Joannę Cigorin z Juwi Energia Odnawialna.

Z pewnością istotnym argumentem przemawiającym za budową farmy wiatrowej w gminie Żarnowiec dla mieszkańców i lokalnych władz są spodziewane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Wójt Żarnowca szacuje, że może to być nawet około 30 tysięcy złotych od jednej elektrowni wiatrowej rocznie.

gr