Błędy przy postępowaniach środowiskowych dot. budowy farm wiatrowych

Błędy przy postępowaniach środowiskowych dot. budowy farm wiatrowych
Nordex press

{więcej}Niestabilne prawo, brak przejrzystego podziału kompetencji pomiędzy organami odpowiedzialnymi za wydawanie decyzji środowiskowych i w wielu przypadkach niska jakość dokumentacji sporządzanej w postępowaniach dla elektrowni wiatrowych – takie wnioski płyną z najnowszego raportu Instytutu Koźmiana, podsumowującego rok prac badawczych nad jakością postępowań środowiskowych w branży wiatrowej. Badaniom poddano 532 postępowania toczące się na terenie całej Polski.
 
Eksperci Instytutu Koźmiana wskazali w raporcie najbardziej problematyczne sytuacje, pojawiające się na styku inwestor – samorząd – społeczności lokalne. Aby rozwiązać większość z tych problemów, konieczne są zmiany w prawie. Instytut Koźmiana przedstawił własne propozycje poprawek i zmian legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie nieścisłości przepisach. Propozycje te znalazły się w raporcie.
 
Podczas realizacji projektu zastosowano nowatorską metodę badawczą. Korzystając z uprawnień organizacji społecznych, Instytut Koźmiana wnioskował do poszczególnych organów o uznanie za stronę postępowania w zakresie budowy elektrowni wiatrowych. Dzięki temu eksperci Instytutu mogli uzyskać kompletną dokumentację źródłową do badania przebiegu postępowania, od wniosku o wydanie decyzji aż po decyzję środowiskową.

REKLAMA

Wyznaczone zostały tematy dla kolejnych analiz Instytutu. Planowane opracowania poświęcone będą kwestiom przyrodniczym w procesie OOŚ, problematyce planistycznej i zagospodarowania przestrzennego oraz społecznym aspektom budowy farm wiatrowych.

Zobacz treść raportu [PDF]
Instytut Koźmiana

REKLAMA