Ile będzie kosztować rozwój polskiego offshore?

Ile będzie kosztować rozwój polskiego offshore?
Kim Hansen, flickr cc-by-2.0

{więcej}Raport na temat kosztów i korzyści z rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku przedstawiła Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej i Ernst & Young. 

Autorzy raportu, na który powołuje się dzisiaj „Rzeczpospolita”, szacują, że całkowity potencjał offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego wynosi ok. 12 GW, z których można produkować rocznie ok. 48-56 TWh energii. W raporcie znajdziemy prognozy korzyści z rozwoju przemysłu wspierającego budowę morskich wiatraków. Jak informują autorzy raportu, przy założeniu, że w 2020 roku będziemy dysponować potencjałem offshore na poziomie 1 GW i będzie on dalej rozwijany, branża morskiej energetyki wiatrowej może wnieść do gospdarki 73,8 mld zł do roku 2025, z czego tylko do budżetu państwa i samorządów trafiłoby do tego czasu 14,9 mld zł z CIT i podatków pośrednich. Od 2025 roku do budżetu centralnego i budżetów lokalnych ma wpływać ok. 3,1 mld zł rocznie. 

Branża wskazuje ponadto na dodatkowe korzyści z rozwoju offshore na Bałtyku w postaci zamówień dla stoczni i rozwoju nadmorskiej gospodarki.  – Najważniejszym założeniem jest redukcja kosztów inwestycyjnych dzięki rozwinięciu krajowej produkcji i zaplecza do budowy morskich farm. Produkując komponenty elektrowni w polskich stoczniach i obsługując ich budowę i serwis w naszych portach, znacząco zredukujemy potrzebę wsparcia dla energii z morza, a do tego stworzymy tysiące miejsc pracy – „RZ” cytuje Macieja Stryjeckiego, prezesa Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

REKLAMA
REKLAMA

Raport wskazuje także na koszty budowy farm wiatrowych na morzu, a jego autorzy podkreślają, że powinny one systematycznie maleć – nawet o 30% – z ok. 14,9 mln zł/MW obecnie do ok. 10,9 mln zł/MW w roku 2025 r. Maleć mają także koszty operacyjne – z ok. 0,423 mln zł do ok. 0,331 mln zł za 1 MW. Dzięki spadkowi kosztów CAPEX i OPEX zmaleć powinien średni koszt produkcji energii – z ok. 676 zł do ok. 519 zł/MWh. 


Jak wnioskują autorzy raportu, wyżej wskazany spadek kosztów umożliwiłby redukcję wsparcia dla MEW w latach 2014-2025 nawet o 50%. Podkreślają też, że uruchomienie pierwszych farm wiatrowych na morzu może nastąpić najwcześniej w 2020 r. i dopiero od tego roku naliczane będzie wsparcie. Według Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej koszty systemu dopłat dla offshore nie powinny przekraczać 1,3 mld zł dla inwestycji o łącznej mocy 1 GW uruchomionych do roku 2020, a później – 2 mld zł dla farm o mocy 2 GW oddanych do użytku do 2025 r.

Rozwój offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego może jednak napotkać problemy. Podczas jednego z ostatnich komentarzy do projektu ustawy o OZE premier Donald Tusk podkreślił, że wsparcie proponowane operatorom morskich elektrowni wiatrowych w projekcie ustawy z paźdzernika 2012 r. jest zbyt wysokie. W październikowym projekcie ustawy morskim farmom wiatrowym przyznano współczynnik korekcyjny na poziomie 1.8. Ostatnia wypowiedź premiera wskazuje, że współczynnik dla offshore w finalnej wersji ustawy może zostać obniżony. Jak jednak informuje „RZ”, utrzymania zaproponowanego wsparcia chce resort infrastruktury. 
gramwzielone.pl