PSEW: ograniczenie ważności zielonych certyfikatów do 2 lat niekorzystne dla inwestorów

PSEW: ograniczenie ważności zielonych certyfikatów do 2 lat niekorzystne dla inwestorów
Ryan McD / Flickr CC-by-2.0

{więcej}Polskie Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej w liście do ministra gospodarki apeluje o wprowadzenie regulacji, które usprawnią fukcjonowanie rynku zielonych certyfikatów, a także zwraca uwagę na potencjalne negatywne skutki implementowania ostatnich propozycji resortu gospodarki w zakresie handlu certyfikatami. 

PSEW w liście do szefa resortu gospodarki zwraca m.in. uwagę na fakt, że w poselskim projekcie nowelizacji Prawa energetycznego, czyli tzw. małego trójpaku, nie ma zapisów wprowadzających transparentność obrotu zielonymi certyfikatami. Organizacja reprezentująca polską branżę wiatrową proponuje wpisanie do Prawa energetycznego zapisów, zgodnie z którymi resort gospodarki miałby podawać do publicznej inforamcji – w BIP – dane na temat ilości energii wyprodukowanej z OZE, a także w zakresie wolumenu wydanych i umorzonych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych. 

REKLAMA

Pod listem wystosowanym do ministra gospodarki przez PSEW podpisały się także Towarzystwo Obrotu Energią, Lewiatan i Polska Rada Koordynacyjna OZE. 

REKLAMA

W liście do Janusza Piechocińskiego PSEW wskazuje ponadto potencjalne negatywne skutki wpisania do ustawy o OZE zapisów wprowadzających termin wygasania ważności zielonych certyfikatów. W ramach propozycji, które według MG mają uzdrowić funkcjonowanie systemu zielonych certyfikatów, resort gospodarki postuluje m.in. ograniczenie ważności certyfikatu do 24 miesięcy od momentu jego wydania. 

– Propozycja ograniczenia czasu życia certyfikatu spowoduje, że w miarę zbliżania się tego terminu, certyfikat będzie miał coraz mniejszą wartość, a w momencie osiągnięcia terminu umorzenia jego wartość wyniesie zero. Ograniczony termin ważności praktycznie uniemożliwia rynkową wycenę tego świadectwa – Polska Agencja Prasowa cytuje Wojciecha Cetnarskiego, prezesa PSEW, który dodaje, że w przypadku wprowadzenia w życie powyższsej zasady wartość zielonych certyfikatów spadałaby wówczas niezależnie od bieżącej sytuacji w zakresie podaży i popytu certyfikatów na rynku. 
gramwzielone.pl