Inventi i Global Energy będą wspólnie realizować projekty na rynku energii wiatrowej

Inventi i Global Energy będą wspólnie realizować projekty na rynku energii wiatrowej
Conergy press

{więcej}W dniu 2 lipca 2013 roku spółka Global Energy, notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podpisała porozumienie o współpracy z Inventi SA, notowaną na rynku NewConnect spółką działającą na polskim rynku energetyki wiatrowej. Celem współpracy jest przygotowywanie nowych lub przejmowanie istniejących instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz wspólne prowadzenie i rozwijanie projektów z zakresu OZE.

Spółki zamierzają prowadzić wspólne działania w zakresie możliwości inwestycyjnych w projekty z obszaru OZE, w tym: farmy wiatrowe, elektrownie wodne oraz instalacje paneli fotowoltaicznych na terenie Polski i Bułgarii, a także w działające instalacje produkujące prąd w Polsce. Strony planują prowadzenie wspólnych analiz i badań due diligence w/w projektów, wspólne negocjacje dążące do zaangażowania inwestycyjnego Global Energy w projekty w Polsce, prowadzenie działań zmierzających do przeznaczenia niezbędnego kapitału oraz finansowania projektów OZE realizowanych przez Inventi SA. Zakresem porozumienia jest również wymiana posiadanych informacji związanych z prowadzonymi projektami oraz wiedzy i doświadczenia dotyczących polskiego rynku OZE.

REKLAMA

Inventi SA posiada wieloletnie doświadczenie i kompetencje w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz portfel projektów OZE na terenie Polski. – Współpraca ze spółką dysponującą specjalistycznym know-how, to dla Global Energy SA możliwość rozszerzenia działalności oraz wsparcie w realizacji projektów, zgodnie z założoną strategią inwestycyjną spółki. Ponadto dostrzegliśmy wspólne obszary współpracy na polu działań z chińskimi partnerami, które pozwalają na osiągnięcie zarówno przez Inventi jak Global Energy korzystnych wyników w tym zakresie – komentuje Artur Staykov, Prezes Zarządu Global Energy SA

REKLAMA

Global Energy SA jest inwestorem branżowym, realizującym projekty na rynku międzynarodowym, posiadającym szerokie kontakty wśród podmiotów działających w obszarze OZE. – Dla Inventi, możliwość współpracy z Global Energy to szereg korzyści wynikających z synergii działań w branży OZE, wspólne prowadzenie projektów, w tym budowa i eksploatacja inwestycji w Polsce i Bułgarii, a także możliwość kapitałowego wsparcia działalności Inventi – wyjaśnia Tadeusz Kołosowski, Prezes Zarządu Inventi SA.
materiał prasowy