Polski producent dostarcza kable dla największych farm wiatrowych na świecie

Polski producent dostarcza kable dla największych farm wiatrowych na świecie
Morska farma wiatrowa London Array. Foto: London Array press

{więcej}Blisko 2000 km uszczelnionych jednożyłowych kabli zostało dostarczonych dla wykonania kabla łączącego turbiny farmy offshorowej. W pierwszych dniach sierpnia oficjalnie uruchomiona została druga, co do wielkości morska farma wiatrowa w Wielkiej Brytanii – Greater Gabbard. Farmę oddaloną ok. 23 mile od wybrzeża tworzy 140 turbin wiatrowych o mocy 3.6 MW każda. Dla okablowania połączeń między turbinami oraz przyłączenia farmy do sieci energetycznej na lądzie wykorzystano blisko 800 km kabli różnych typów. Niektóre z nich wykonano z żył izolowanych średnich napięć wyprodukowanych w Polsce przez spółkę Tele – Fonika Kable.

Budowa farmy o mocy ponad 500 MW, rozpoczęła się w 2008 roku, trzy lata później z Greater Gabbard pierwsze kilowaty energii popłynęły do sieci. Jeszcze rok trwały prace związane z przyłączaniem kolejnych turbin. We wrześniu 2012 roku do sieci krajowej włączono ostatnią turbinę. Oficjalnemu uruchomieniu farmy Greater Gabbard towarzyszyła informacja o dalszej rozbudowie o kolejne 140 turbin. Ten etap prac ma zostać zakończony w 2017 roku. Już dziś prąd wytwarzany na farmie może zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 500 tys. gospodarstw domowych w rejonie Suffolk.

Łączna moc energii elektrycznej wytwarzanych przez morskie farmy wiatrowe na Wyspach wynosi ok. 3,6  GW (gigawatów). Zgodnie z dostępnymi informacjami, do 2020 roku Wielka Brytania chce zwiększyć tę ilość do 18 GW.

REKLAMA

Nie pierwszy raz

REKLAMA

– Morska energetyka wiatrowa to bardzo ciekawe i złożone projekty inwestycyjne – podkreśla Aleksy Pachwicewicz, rzecznik prasowy spółki Tele – Fonika Kable.– Wymagające kabli skonstruowanych z uwzględnieniem ekstremalnych warunków eksploatacji w rejonie lokalizacji farmy wiatrowej. To bardzo atrakcyjny sektor rynku, na którym funkcjonujemy od wielu lat i chcemy umacniać naszą pozycję – dodaje A. Pachwicewicz.

To kolejny morski projekt energetyczny, w którym do wykonania kabla podmorskiego zostały zastosowane polskie jednożyłowe uszczelnione żyły. Pierwsze dostawy na potrzeby takich inwestycji związane były z realizacją uważanej za największą na świecie farmę offshorową London Array o łącznej mocy 630 MW wytwarzanej przez 175 zainstalowanych tam turbin. Również w dostawach kabli na tę inwestycję uczestniczyła spółka Tele-Fonika Kable. Ponadto żyły kablowe TF Kable były wykorzystane w kablach podmorskich przy następujących projektach w Wielkiej Brytanii: Wavehub i GunsFleet Sands oraz w farmie offshorowej Meerwind na niemieckich wodach terytorialnych.

Póki, co budowa morskich farm wiatrowych w Polsce nie wyszła poza fazę dyskusji. Raport opracowany przez Ernst & Young na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wskazuje, że morska energetyka wiatrowa to nie tylko korzyści z produkowanej energii elektrycznej oraz tysiące nowych miejsc pracy, ale również szansa na ożywienie przemysłu – szczególnie stoczniowego, maszynowego i elektrotechnicznego. Jej rozwój przyniósłby także oszczędności związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.

Ernst&Young w swoim opracowaniu prognozuje, że w trakcie realizacji zamówień związanych z budową polskich farm w powiązanych sektorach z morską energetyką wiatrową może powstać do 32 tysięcy nowych miejsc. Jako odpowiednie lokalizacje pod budowę morskich farm wiatrowych wskazane zostały obszary położone pomiędzy Grzybowem (woj. zachodniopomorskie) a Lubiatowem (woj. pomorskie), czyli obszary położone w rejonie Ławicy Słupskiej, wzdłuż zachodniego i południowego stoku Ławicy Środkowej oraz na wysokości Kołobrzegu.

Warto zauważyć, że energetyka wiatrowa, dostarczając ok. 2% globalnego zużycia energii elektrycznej, jest już obecnie światowym liderem „zielonych” technologii. Szereg technologii wykorzystywanych w morskiej energetyce wiatrowej ma charakter innowacyjny, więc może przyczynić się do skokowej modernizacji zaangażowanych w nią przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych oraz transferu do Polski najnowszych technologii.
materiał prasowy