Mieszkańcy Sułoszowej nie zgodzili się na farmę wiatrową. Co myślą o energii odnawialnej?

Mieszkańcy Sułoszowej nie zgodzili się na farmę wiatrową. Co myślą o energii odnawialnej?
sam-churchill, flickr cc-by

{więcej}W 2012 roku, w wyniku protestów mieszkańców Sułoszowej, międzynarodowy inwestor wycofał się z budowy farmy wiatrowej na terenie gminy. Wydarzenia te przyczyniły się do przeprowadzenia jednych z pierwszych w Polsce, pogłębionych badań nad postrzeganiem inwestycji w odnawialne źródła energii. Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa.
 
Podstawowym celem projektu było rozpoznanie nastawienia mieszkańców gminy do tematyki odnawialnych źródeł energii oraz identyfikacja czynników decydujących o akceptacji bądź sprzeciwie wobec lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
 
Zgodnie z dyrektywą unijną i przyjętą w jej konsekwencji Uchwałą Rady Ministrów w sprawie polityki energetycznej Polski, do końca 2020 roku mamy osiągnąć 15-procentowy udział odnawialnych źródeł energii w jej końcowym zużyciu. Jednak inwestycje związane z ich wykorzystaniem coraz częściej spotykają się z protestami mieszkańców terenów, w których sąsiedztwie mają powstać – tłumaczy Paweł Konieczny z Fundacji Myśli Ekologicznej, która zainicjowała badania. – Wierzę, że tego typu analizy pomogą zrozumieć zarówno obawy, jak i nadzieje mieszkańców związane z takimi inwestycjami, a także znaleźć sposób na to, aby w podobnych sytuacjach kontakty pomiędzy inwestorem, władzami gminy a mieszkańcami przebiegały bez zakłóceń, z uwzględnieniem różnych, często sprzecznych interesów – dodaje.
 
Odnawialne źródła energii oczami mieszkańców Sułoszowej

Większość mieszkańców gminy uważa odnawialne źródła energii za dobre dla środowiska (75%), bezpieczne dla otoczenia (65%) i opłacalne ekonomicznie (54%). Różnie jest natomiast z wiedzą na ich temat. Najszerzej znane są: energetyka słoneczna (99%) i wiatrowa (98%). Zdecydowanie najlepiej postrzegane są kolektory słoneczne, których budowę popiera aż 74% respondentów. Dużą popularnością cieszy się też energia wiatrowa, ale jednocześnie budzi ona największe kontrowersje i najbardziej polaryzuje mieszkańców. Wśród badanych za taką inwestycją opowiedziało się 48% osób, przeciwnych było 46% respondentów.

Co ważne, stosunek do dwóch najpopularniejszych typów OŹE – energii słonecznej i wiatrowej – jest ściśle związany z potencjalną lokalizacją wskazanych inwestycji. Zależność tę widać szczególnie w przypadku farm wiatrowych, które w najbliższym otoczeniu akceptuje 37% badanych, ale wraz ze wzrostem odległości potencjalnej inwestycji poziom akceptacji wzrasta do 63%.

REKLAMA

Mieszkańcy, zapytani o przyczyny protestów, oprócz wspomnianej zbyt małej odległości wiatraków od zabudowań, wymieniali hałas, wpływ infradźwięków, migotanie, a także obawy o wywoływanie przez wiatraki różnych chorób i dolegliwości. Okazało się też, że w społeczności funkcjonują liczne mity związane z inwestycją (np. krowy niedające mleka), które potęgowane były przez niewystarczające działania komunikacyjne inwestora. Co ciekawe, jedną z częściej wymienianych przyczyn protestów była zazdrość mieszkańców o potencjalne zyski, które mogli osiągnąć ich sąsiedzi.

REKLAMA

Zdaniem badanych nie wszyscy mieszkańcy skorzystaliby na inwestycji, a jedynie ci, na których działkach miała zostać zlokalizowana. Niepewne zysków okazały się też władze gminy, wskazując na zmiany w przepisach prawa, które ograniczają wpływy z takich inwestycji. Pełny raport z badań pt. „Energia Odnawialna – społeczne postrzeganie inwestycji na przykładzie gminy Sułoszowa” dostępny jest na stronie www.mysl-ekologiczna.pl.

 

Dlaczego Sułoszowa?

W 2008 roku, w gminie Sułoszowa w powiecie krakowskim, międzynarodowa firma energetyczna postanowiła postawić dużą farmą wiatrową, na którą miało się składać około 30 prądotwórczych wiatraków. Przeprowadzone zostały pierwsze rozmowy z władzami gminy, badania środowiskowe, zorganizowano spotkania z mieszkańcami i rozpoczęto procedurę podpisywania umów w sprawie dzierżawy gruntów pod inwestycję, podejmując jednocześnie szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. Wszystko przebiegało zgodnie z planem inwestora, kiedy to – w listopadzie 2011 roku – rozpoczęły się pierwsze protesty mieszkańców.
 
Farmy wiatrowe w Małopolsce

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki z czerwca 2012 roku, w Polsce istnieje 619 instalacji elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 2 189 MW. Najwięcej farm wiatrowych zlokalizowanych jest w północno-zachodnich obszarach Polski. Absolutnym liderem jest województwo zachodnio-pomorskie (716,8 MW), kolejne miejsca zajmują województwa pomorskie (246,9 MW) i wielkopolskie (245,3 MW). Małopolska plasuje się na przedostatnim miejscu z jedynie dziesięcioma, w większości używanymi już wcześniej na Zachodzie i ponownie zmontowanymi w Polsce, turbinami wiatrowymi o łącznej mocy 3 MW. Co ciekawe, porównywalną energię jest w stanie wytworzyć jedna, ale nowoczesna turbina.

Fundacja Myśli Ekologicznej