Na Opolszczyźnie powstanie największa farma wiatrowa w Polsce

Na Opolszczyźnie powstanie największa farma wiatrowa w Polsce
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget, flickr cc-by-2.0

{więcej}Farma wiatrowa Silesia o mocy 225 MW, która zlokalizowana będzie na terenie gmin Polska Cerkiew i Pawłowiczki w woj. opolskim, zostanie przyłączona do rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole.

Pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a EKO Energia Polska została podpisana umowa o przyłączenie farmy wiatrowej Silesia o mocy 225 MW do elektroenergetycznej sieci przesyłowej Wielopole.

Stacja elektroenergetyczna Wielopole jest jednym z największych węzłów w elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Realizacja przyłączenia FW Silesia ma przebiegać dwuetapowo: przyłączenie I etapu o mocy zainstalowanej 115 MW – wrzesień 2018 r. oraz przyłączenie II etapu o mocy zainstalowanej 110 MW – listopad 2018 r.

REKLAMA
REKLAMA

– Budowa FW Silesia i jej przyłączenie do sieci przesyłowej to kolejny krok do osiągnięcia celów określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r., związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii wykorzystujących energię wiatru. Inwestycja ta wpisuje się w cele unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego oraz w strategię budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreślił Henryk Majchrzak, prezes PSE (za wnp.pl).

Swojego optymizmu z zawartej umowy nie kryje również wicemarszałek województwa polskiego, który uczestniczył w jej podpisaniu. W wypowiedzi dla wnp.pl podkreśla: – Jestem bardzo usatysfakcjonowany, że na terenie województwa opolskiego uruchomiona zostanie budowa farmy wiatrowej Silesia. Inwestycja ta nie tylko wpisuje się w realizację kierunków rozwoju województwa opolskiego zawartych w Strategii Rozwoju Województwa do 2020 r., ale w znaczący sposób – o czym jestem przekonany – przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i korzyści ekonomicznych dla regionu.

gramwzielone.pl