REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Dotacja do kosztów zaprojektowania farmy PV, wiatrowej i/lub biogazowni.

Telefon
603647085
E-mail
biuro@katana-konsulting.pl
Cena
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza do współpracy Inwestorów pragnących aplikować o dotację na zaprojektowanie swoich przyszłych farm PV, farm wiatrowych, biogazowni, układów wysokosprawnej kogeneracji. Jest OGIEŃ: „Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektów bilateralnych” !! Jest HACZYK: „Warunkiem akceptacji wniosku o dofinansowanie jest aktywny udział Wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu, rozumiany jako wygłoszenie prezentacji, referatu lub wykładu w tematyce związanej z zakresem tematycznym Programu”. Współpraca musi być zawiązana z fundacją, firmą, instytucją publiczną, posiadającą osobowość prawną na terenie Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Wołałbym aby Państwo pisali e-maile niż dzwonili ;0) Po więcej szczegółów odnośnie zapisów na szkolenie zapraszamy via
e-mail,…Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting…
Kamil Kłeczek
Prezes Zarządu
Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o.
tel. 603647085
biuro@katana-konsulting.pl
www.katana-konsulting.pl

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA