REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Nawet 85% dotacji UE w Lubelskim na TERMO i OZE

Telefon
603647085
E-mail
biuro@katana-konsulting.pl
Cena
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza Wnioskodawców z terenu województwa Lubelskiego do aplikowania nawet o 85% dotacji UE na projekty z zakresu głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Aplikować mogą o dotacje JST i ich jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne, podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące, samorządowe instytucje kultury, Szpitale i inne podmioty prowadzące działalność leczniczą, z wyłączeniem szpitali zarządzanych przez administrację centralną/jednostki organizacyjne, Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Podmioty Ekonomii Społecznej. Nabór wniosków jest prowadzony w dniach od 05.06.2023 do 03.07.2023
• Typ projektu 1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, a także instalacją systemów zarządzania energią oraz promowaniem energooszczędności.
• Typ projektu 2: Przebudowa/wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na niskoemisyjnych źródłach energii/OZE wraz z przyłączami budynków do sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z termomodernizacją budynków z wyłączeniem inwestycji w budownictwie jednorodzinnym.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting…
Kamil Kłeczek
Prezes Zarządu
Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o.
tel. 603647085
biuro@katana-konsulting.pl
www.katana-konsulting.pl

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA