REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Dotacje na wdrożenie modelu gospodarki obiegu zamkniętego

Telefon
603 647 085
E-mail
biuro@katana-konsulting.pl
Cena
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza mikro, małe i średnie firmy z terenu Polski Wschodniej do aplikowania o 100 proc. dotacji UE na opracowanie strategii wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to pierwszy etap realizacji projektów, w którym PARP opłaca 100 proc. kosztów przeprowadzenia audytu GOZ dla firmy Wnioskodawcy (maks. 82 tys zł). W drugim etapie będzie możliwość aplikowania o dotacje na projekty inwestycyjne wdrażające zalecenia z opracowanej strategii w etapie pierwszym i tu kwota dotacji nie przekroczy 3,5 mln zł.
GOZ to to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy on zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.
O dotacje mogą aplikować MŚP z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).
Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zapraszamy do współpracy.
Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz via e-mail,…Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting…
Kamil Kłeczek
Prezes Zarządu
Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o.
tel. 603647085
biuro@katana-konsulting.pl

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA