Dofinansowanie dla magazynów energii – moda czy konieczność?

Dofinansowanie dla magazynów energii – moda czy konieczność?
Fot. Metropolis

Magazyny energii są kluczowym elementem współczesnych systemów energetycznych, które coraz bardziej opierają się na źródłach odnawialnych i zrównoważonych technologiach. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora energii odnawialnej oraz wzrostem świadomości ekologicznej, magazyny energii stały się istotnym narzędziem, pozwalającym na wydajniejsze zarządzanie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej.

W naszym coraz bardziej zelektryfikowanym i zglobalizowanym społeczeństwie magazyny energii mają kluczową rolę w zabezpieczaniu dostępu do energii w sytuacjach awaryjnych oraz umożliwiają wykorzystanie energii elektrycznej wtedy, gdy jej produkcja przekracza bieżące potrzeby. To technologie magazynowania energii pozwalają na przekształcenie energii elektrycznej w formę, którą można przechowywać i wykorzystać w późniejszym czasie, a także na jej transport w inne miejsca, gdzie jest potrzebna.

W niniejszym artykule dokładniej przyjrzymy się dostępnym opcjom finansowania projektów związanych z magazynami energii. W obliczu rosnącej potrzeby efektywnego gospodarowania energią elektryczną oraz coraz większego udziału odnawialnych źródeł energii w naszych systemach energetycznych, magazyny energii stają się kluczowym elementem tego ekosystemu. Jednak budowa i rozwijanie magazynów energii często wiąże się ze znaczącymi kosztami, co podkreśla znaczenie dostępu do źródeł finansowania.

 

Fot. Metropolis

Planuję budowę źródła OZE – czy mogę połączyć inwestycję z budową magazynu energii?

Odpowiedź brzmi: tak!

Inwestycje w magazyny energii mogą być częścią kompleksowych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, a dostępne dofinansowanie może obejmować zarówno aspekty produkcji energii, jak i jej przechowywania. Dzięki takiemu połączeniu można osiągnąć większą efektywność i rentowność projektów z zakresu energii odnawialnej oraz przyczynić się do zrównoważonej przyszłości naszych systemów energetycznych.

Budowa magazynu energii jako elementu projektu znajduje się w prawie każdym konkursie dotyczącym wspierania produkcji energii z OZE.

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii jest natomiast wpierana z dwóch poziomów:

 • krajowego – Program FEnIKS, Działanie 2.2 Rozwój OZE.
  Zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem naboru wniosków w 2023 roku planowane jest ogłoszenie konkursu wyłącznie dla:- budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu oraz- budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Wsparcie dla pozostałych źródeł OZE (m.in. biomasa, wiatr, słońce, woda) nie wcześniej niż w II kwartale 2024 roku.;
 • regionalnego – 16 programów regionalnych, ale nie w każdym z nich w tym roku prowadzony jest nabór. Obecnie konkursy planowane są w województwach:
  – wielkopolskim – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej – tylko dla instalacji zlokalizowanych w Wielkopolsce Wschodniej – termin: od 29.01.24 do 29.03.24 r.
  – śląskim – Fundusze Europejskie dla Śląska, Działanie 2.6 Odnawialne źródła energii – Termin naboru: październik 2023 r. do grudzień 2023 r. Wsparcie oferowane będzie dla projektów realizowanych na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego.

Skąd wiedzieć który program będzie odpowiedni dla mojego projektu?

Wybór programu zależy od mocy planowanej instalacji produkcji energii. Zgodnie z demarkacją (rozgraniczeniem) w ramach programu krajowego (FEnIKS) przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

1. energia elektryczna:

 • wiatr: pow. 5 MWe,
 • biomasa: pow. 5MWe,
 • biogaz: pow. 0,5 MWe,
 • woda: pow. 5 MWe,
 • promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWe.

2. energia cieplna:

 • biomasa: pow. 5 MWth,
 • promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWth,
 • geotermia (w tym pompy ciepła): pow. 0,5 MWth,
 • biogaz: pow. 0,5 MWth.

Demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich instalacji wchodzących w skład projektu. Odpowiednio dla mniejszych mocy pozostaje program regionalny właściwy pod względem lokalizacji przedsięwzięcia.

A co jeśli nie planuje się w najbliższym czasie naboru odpowiadającego na moje potrzeby na szczeblu krajowym lub regionalnym?

Nic straconego!

Dodatkowo, dostępna w trybie ciągłym jest preferencyjna pożyczka z Programu Priorytetowego Energia Plus, oferująca wsparcie dla źródeł OZE połączonych z magazynami energii, którą oferuje NFOŚiGW.

Alternatywą wspomnianego źródła finansowania są również środki pochodzące Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W tym przypadku jednak kluczowa jest lokalizacja projektu i analiza odpowiedniego dla danego województwa źródła wsparcia.

Inwestycja wyłącznie w magazyn energii – czy to możliwe?

Coraz częściej instytucje finansujące uznają, że inwestycje w magazyny energii nie są jedynie opcjonalnym elementem projektu, ale stanowią kluczową strategię zwiększenia jego efektywności

i opłacalności. W efekcie takiego podejścia powstały Programy, które stanowią potencjalne źródło wsparcia dla projektów związanych z budową magazynów energii jako wyłącznego elementu inwestycji.

Budowa magazynów energii jako oddzielnego typu przedsięwzięcia wskazana została w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) w działaniu 2.2 Rozwój OZE oraz 2.3 Infrastruktura energetyczna.

Pojawiają się również Programy w ramach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowane na wsparcie budowy magazynów energii, jak funkcjonujący w ramach województwa pomorskiego Program Bielik.

Z nieoficjalnych informacji wiemy również, że na etapie przygotowań są Programy w ramach Funduszu Modernizacyjnego, skierowane na dofinansowanie budowy magazynów energii:

 1. Przeznaczone dla OSDn: ogłoszenie konkursu uwarunkowane jest pojawieniem się  odpowiednich zapisów, dotyczących pomocy publicznej, jakie umożliwią udzielenie wsparcia (takie mają się pojawić w styczniu). Następnie ruszą konsultacje programu, który będzie musiał być dostosowany do nowych wytycznych i w następnym kroku pojawi się nabór. Terminu takiego naboru, nawet orientacyjnego, nie znamy, ale wiemy, że będzie to 2024 rok.
 2. Przeznaczone dla przedsiębiorców: poza programem dla OSDn planuje się także stworzenie programu priorytetowego, finansowanego ze środków Funduszu Modernizacyjnego dla przedsiębiorców.

Czy wiadomo jak wysokie będzie wsparcie?

Poziom dofinansowania dla inwestycji dotyczący budowy magazynów energii wynika z Rozporządzenia 651/2014 i wynosi: 30 proc. lub 45 proc. (jeśli magazyn będzie powiązany z OZE).

Liczyć można również na zwiększenie intensywności wsparcia o 10 p.proc. dla średnich lub 20 p. proc. dla małych przedsiębiorstw. Powyższe należy jednak traktować jak swego rodzaju punkt odniesienia i poziom maksymalny. Bowiem warunki wsparcia są obecnie przedmiotem konsultacji i ustaleń na linii NFOŚiGW oraz UOKiK i zostaną podane w momencie uruchomienia pierwszych konkursów.

Podsumowanie

Realizacja projektów związanych z magazynami energii jest kluczowa dla efektywnego zarządzania energią elektryczną w nowoczesnych systemach energetycznych. Dostępne źródła finansowania pozwalają na wsparcie tych inwestycji, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Inwestorzy mogą łączyć projekty magazynów energii z odnawialnymi źródłami energii, co zwiększa ich opłacalność lub realizować je jako wyłączny element. Konieczność budowy magazynów energii rośnie wraz z rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych, co sprawia, że dostęp do finansowania jest istotnym czynnikiem w rozwoju zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Zapraszamy do konsultowania swoich pomysłów!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani inwestycjami w magazyny energii i szukacie możliwości pozyskania dofinansowania, zachęcamy do skonsultowania swoich projektów z firmą METROPOLIS. Nasza firma specjalizuje się w doradztwie finansowym i pozyskiwaniu środków na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz magazynowaniem energii. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie jesteśmy w stanie pomóc w znalezieniu najlepszych rozwiązań finansowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych.

A jeśli tematyka jest dla Państwa ciekawa…

…i chcielibyście usłyszeć na jej temat trochę więcej, z przyjemnością zapraszam na Webinar organizowany przez Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., poświęcony możliwościom finansowania inwestycji w magazyny energii, który odbędzie się 30 października o godzinie 13.00. Podczas spotkania szerzej omówimy tematy związane z dostępnymi programami dofinansowania na inwestycje w magazyny energii, a także sposobami pozyskiwania środków z rynku finansowego.

Rejestracji na to bezpłatne wydarzenie można dokonać pod adresem: metropolisdg.pl/webinar.

Paulina WalczakPaulina Walczak
Doradca ds. Finansowania Inwestycji

 

artykuł sponsorowany