Kehua liderem w zakresie bezpieczeństwa magazynowania energii

Kehua liderem w zakresie bezpieczeństwa magazynowania energii
Kehua Tech

Kehua wniosła swój wkład w pierwszy w Chinach standard dotyczący oceny i zatwierdzania projektów ochrony przeciwpożarowej w systemach magazynowania energii.

Niedawno został wydany i wdrożony przez rząd „Przewodnik techniczny dotyczący przeglądu projektu ochrony przeciwpożarowej i akceptacji projektów wykonawczych w prowincji Shandong – elektrochemiczna instalacja magazynowania energii (Przewodnik techniczny)”. Był on współredagowany przez Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO., Ltd. (Kehua). Przewodnik ten jest pierwszym w Chinach przeglądem projektu ochrony przeciwpożarowej i standardem akceptacji dla elektrochemicznego magazynowania energii.

Standardy projektowania dużych magazynów energii

Przewodnik techniczny zawiera wysokie wymagania dla przedsiębiorstw zaangażowanych w przygotowanie tego standardu, wymagając wysokich ogólnych kompetencji w zakresie projektowania i budowy systemów magazynowania energii, a także dużego doświadczenia w różnych zastosowaniach. Przegląd projektu ochrony przeciwpożarowej i akceptacja stacjonarnych elektrochemicznych magazynów energii, skonstruowanych w formie niezależnych elektrowni magazynujących energię o mocy znamionowej mniejszej niż 500 kW lub energii znamionowej mniejszej niż 500 kWh, powinny opierać się na zastosowaniu zaleceń przewodnika, a system kontroli wyrywkowej powinien zostać wdrożony do celów ewidencji.

Przewodnik techniczny opracowany przez Kehua, Departament Prowincji Shandong i inne przedsiębiorstwa branżowe po dwóch latach i wielu badaniach, stanowi znaczący postęp w standaryzacji stosowania technologii magazynowania energii.

 

Magazyny energii Kehua
Magazyny energii Kehua

Kehua wiodącym integratorem systemów magazynowania energii

Jako wiodący branżowy integrator systemów magazynowania energii, Kehua przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa systemu magazynowania energii i zarządzania pełnym cyklem jego eksploatacji. Chcąc wyeliminować ograniczenia we wszystkich aspektach zapobiegania i kontroli bezpieczeństwa magazynowania energii, 1 listopada 2023 r. Kehua przejęła inicjatywę na rynku, publikując tzw. białą księgę: White Paper on Full-Stack High-Safety Control Technology for New Energy Storage Systems.pdf.

Z perspektywy projektowania systemu magazynowania energii na wysokim poziomie, biała księga demonstruje kompleksową technologię kontroli poziomu bezpieczeństwa od wyboru ogniw po zarządzanie bateriami. Biała Księga Kehua uwzględnia również standardy bezpieczeństwa elektrycznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego systemu, bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa O&M, dzięki czemu stała się ważnym punktem odniesienia w branży.

Idea pełnej kontroli bezpieczeństwa magazynowania energii przedstawiona przez Kehua jest odzwierciedleniem wysokiej wagi, jaką firma przywiązuje do bezpieczeństwa magazynowania energii. W ostatnich latach Kehua uczestniczyła w przygotowaniu ponad dziesięciu standardów dotyczących magazynowania energii, przyczyniając się do poprawy jakości w tej branży oraz promując rozwój i innowacje w globalnej technologii magazynowania energii.

W przyszłości Kehua tradycyjnie będzie konsolidować siłę innowacji naukowych i technologicznych, współpracować z partnerami z branży, wykorzystywać przewagę techniczną w tworzeniu standardów branżowych i przyczyniać się do standaryzacji i zrównoważonego rozwoju sektora magazynów energii.

Kehua

Wykorzystując 35-letnie doświadczenie w technologii konwersji energii, Kehua dąży do tego, aby stać się wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań PV i ESS. Firma posiada zróżnicowane produkty i bogate doświadczenie projektowe w zakresie fotowoltaiki, magazynowania energii, mikrosieci, energii wiatrowej, zintegrowanych usług energetycznych itp. Urządzenia i rozwiązania firmy działają w ponad 100 krajach i regionach na całym świecie.

Kehua zajmuje obecnie miejsce nr 5 na liście największych dostawców falowników do magazynowania energii na świecie pod względem zrealizowanych dostaw (S&P Global, dawniej IHS Markit 2022) i jest w gronie 10 najlepszych marek falowników słonecznych wykorzystywanych w projektach finansowanych kredytami terminowymi (BloombergNEF 2022). Firma będzie kontynuowała rozwój czystej energii dzięki swojej sile badawczo-rozwojowej i będzie dążyć do tego, aby każdy mógł żyć w świecie bez emisji dwutlenku węgla.

Kehua – materiał sponsorowany