Będą regulacje dla magazynów energii. Co w nich znajdziemy?

Będą regulacje dla magazynów energii. Co w nich znajdziemy?
Fot. Alfen

Ministerstwo Energii ma niedługo zaprezentować projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym ureguluje status instalacji służących do magazynowania energii elektrycznej. Na razie w polskim prawie znajdziemy jedynie definicje magazynów energii, ale różniące się od siebie. Brakuje ponadto zasad, które umożliwią wykorzystanie tej technologii w celu budowy stabilniejszego i elastycznego systemu elektroenergetycznego.

Wyzwania związane z szybko rozwijającymi się technologiami magazynowania energii dostrzegło Ministerstwo Energii. – Rynek czeka na te zmiany –  zapewniła Emilia Głozak z Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii podczas odbywającego się w ubiegłym tygodniu III Kongresu Magazynowania Energii.

Odpowiedzią ma być przygotowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja Prawa energetycznego. Jej cel to zniesienie barier dla technologii magazynowania energii, takich jak brak przepisów regulujących kwestię przyłączania do sieci, w tym szczegółowych wymagań technicznych, które powinny spełnić takie urządzenia.

REKLAMA

W dotychczasowych ustawach nie znajdziemy przepisów określających zasady współpracy magazynów energii z siecią, jednostkami wytwórczymi i odbiorcami. Nie ma ponadto regulacji dotyczących zasad taryfowania i przepisów uwzględniających fakt, że energia pobierana przez magazyny energii w celu ponownego oddania do sieci nie jest zużyciem końcowym.

– Brakuje określenia statusu energii wprowadzanej do magazynu oraz energii wyprowadzanej, z uwzględnieniem strat – w kontekście kosztów, które musimy w związku z tym ponieść, związanych z podatkiem akcyzowym czy choćby z wydawaniem i umarzaniem świadectw pochodzenia – zwróciła uwagę Emilia Głozak z ME podczas III Kongresu Magazynowania Energii.

W rozwoju technologii magazynowania Ministerstwo Energii upatruje szansy na zapewnienie rezerw mocy dla krajowego systemu elektroenergetycznego, świadczenia usług systemowych, ograniczenia fluktuacji i wyrównania pracy źródeł OZE czy wyrównania obciążeń w kontekście zarządzania popytem.

Rozwój magazynów energii jest istotny także dla rozwoju elektromobilności z uwagi na możliwość dostarczenia dodatkowych mocy dla stacji ładowania. W wielu miejscach możliwość budowy stacji o większych mocach, a więc umożliwiających szybsze ładowanie aut elektrycznych, ograniczą niewystarczające warunki przyłączeniowe. Pomóc mogą właśnie bateryjne magazyny energii.

Magazyny energii stanowią też ekwiwalent rozbudowy sieci, który umożliwi inwestowanie w sieć w późniejszym czasie lub pozwoli na podjęcie decyzji o braku takich inwestycji – zauważyła Emilia Głozak.

Co  w projekcie?

Jak jest obecny stan prawny jeśli chodzi o magazynowanie energii? Definicje magazynów energii zostały wprowadzone już do ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prawa energetycznego i ustawy o elektromobilności – ale te definicje nie są jednolite.

W ustawie o OZE przez magazyn energii rozumie się „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”.

Inną definicję znajdziemy w Prawie energetycznym i ustawie o elektromobilności, gdzie magazyn energii definiuje się jako „instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do sieci, mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci”.

REKLAMA

Teraz w przygotowanym przez ME projekcie zmian Prawa energetycznego ma się pojawić nowa definicja magazynów energii, ale także samego procesu magazynowania energii.

W ustawie również podjęliśmy próbę całkowitego wyłączenia magazynowania energii z obowiązku posiadania taryfy, jeśli ktoś chce świadczyć tego typu usługi. Co jest również ważne, znieśliśmy podwójne naliczanie opłat sieciowych za przesył i dystrybucję. Zapewniamy odliczenie od energii pobranej z sieci energii wprowadzonej do sieci. To będzie się odbywać w oparciu o układ pomiarowo-rozliczeniowy, który magazyny energii będą musiały obowiązkowo posiadać – wyliczała podczas III Kongresu Magazynowania Energii przedstawicielka ME.

Obowiązek posiadania koncesji bądź wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego ma zależeć od zainstalowanej mocy – bez względu na pojemność magazynu energii.

Wpis do rejestru ma obejmować urządzenia o zainstalowanej mocy ponad 0,8 kW. Koncesja ma być natomiast obowiązkowa dla magazynów o łącznej mocy zainstalowanej ponad 10 MW.

Zmianie ulegnie definicja odbiorcy końcowego, aby wyłączyć z obowiązku akcyzowego nabycie energii przez operatora posiadającego koncesję na magazynowanie energii.

Podmioty już prowadzące działalność polegającą na magazynowaniu energii – np. operatorzy elektrowni szczytowo-pompowych – będą zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru magazynów lub o wydanie koncesji w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji PE.

Kolejna kwestia, którą ME uwzględni w projekcie nowelizacji PE, to brak poboru opłat za przyłączenie magazynu energii do sieci – pod warunkiem, że zostanie oddany do użytku w czasie do 5 lat od wprowadzenia w życie procedowanych regulacji.  

Ustawa wprowadzi również możliwość pobierania energii odnawialnej bez utraty praw do świadectw pochodzenia czy uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia. Magazynowana energia ma zostać zwolniona z opłaty przejściowej.

Nowe regulacje nie będą jednak skutkować uruchomieniem dedykowanego magazynom energii systemu wsparcia.

W najbliższym czasie projekt nowelizacji Prawa energetycznego ma zostać skierowany do konsultacji społecznych. W ubiegłym tygodniu projekt był jeszcze przedmiotem analiz biura prawnego w ME, a prace nad nim wydłużyły się ze względu na włączenie do projektu nowelizacji obszarów związanych z inteligentnymi licznikami.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.