Dofinansowanie na innowacyjne technologie środowiskowe z NFOŚiGW

Dofinansowanie na innowacyjne technologie środowiskowe z NFOŚiGW

W piątym naborze wniosków w programie priorytetowym „Sokół wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” NFOŚiGW poszerzył krąg beneficjentów. Włączono nowe obszary tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), które do tej pory nie były objęte dofinansowaniem. Na przedsiębiorców czeka do podziału 2 mld zł.

Przyjmowanie wniosków w piątym naborze wniosków w ramach programu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” rozpocznie się 13 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charakteryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego. Projekty muszą być zgodne z KIS-ami, czyli zidentyfikowanymi priorytetami gospodarczymi wspierającymi badania, rozwój technologiczny i innowacje, przyjętymi przez Radę Ministrów.

REKLAMA

W celu rozszerzenia zakresu zainteresowanych podmiotów wybrano tematy służące ograniczeniu materiałochłonności, energochłonności i ilości powstających odpadów w przemyśle przetwórstwa drewna, wykorzystaniu inteligentnych sieci w infrastrukturze.

Wsparciem objęto również technologie, materiały i urządzenia fotowoltaiczne, rozwiązania służące ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko jednostek pływających, a także konstrukcji morskich służących konwersji energii ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Ponadto, w nowym naborze wzięto pod uwagę aktualizację Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Wprowadzono nowy obszar: nr 7 – zwany gospodarką w obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady, łączący wcześniejsze tematy nr 7, 8 i 9.

Pozostałe obszary pozostały bez zmian, czyli nadal wnioskować mogą podmioty zainteresowane realizacją projektów z zakresu nowoczesnych biotechnologii w ochronie środowiska, układów wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, inteligentnego i energooszczędnego budownictwa oraz rozwiązań transportowych.

W obecnym naborze dofinansowanie NFOŚiGW może być udzielone w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie w przypadku aplikowania w fazie badawczo-rozwojowej oraz w formie pożyczki w przypadku aplikowania na przebadane, dojrzałe rozwiązania w fazie wdrożeniowej. NFOŚiGW oferuje pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Wnioskodawcy muszą zaliczać się do grona przedsiębiorców.

Pełna treść programu i szczegółowe informacje dotyczące piątego naboru znajdują się na stronie NFOŚiGW. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.